Vredesactiviteiten in Den Haag

vredesduifLukaskerk
Om en Bij 2, 2512XK Den Haag 070 389 72 63
www.lukaskerk-denhaag.nl
ds Trinette Verhoeven wtv.verhoeven@hetnet.nl

vanaf 17 februari elke woensdag tot Pasen
Kringviering en maaltijd:
Samen leven & Samen eten
Samen vieren in vredesboodschap
Thema: we zetten een stap naar de ander
Wat ga jij doen om in 2016 samen in vrede te leven?

We beginnen om 18.00u in de kring en luisteren naar verhalen van de A/ander; we zingen, ontsteken licht, bidden om vrede wereldwijd.
Om 18.30u eten we samen en om 19.30u sluiten we af.

De opbrengst van de maaltijden komt ten gunste van Stichting de Vrolijkheid

 

Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9, 2512 Den Haag 070 363 6610

vredeshuisjesOnze gemeente heeft het aanbod ontvangen om de zogenaamde ‘Vredeswand’ in onze kerkzaal neer te zetten. Het is een monument om de kwetsbaarheid van onze vrijheid, onze vriendschap en de vrede te benadrukken. Het is de bedoeling dat deze Vredeswand op reis gaat door Nederland om zoveel mogelijk gemeenten te bezoeken. De kerkenraad staat positief tegenover dit initiatief en de Vredeswand komt van 1 t/m 14 februari 2016 naar Den Haag. Meer informatie over dit initiatief kunt u nalezen op www.298vredeshuisjes.nl. Het opstellen van deze vredeswand is een hele klus en voor het opbouwen, afbreken en de openstelling van de kerk in deze periode hebben we vrijwilligers nodig. Een oproep vindt u elders in de Luther Heraut.

…..

Vrijwilligers gezocht Van 1 t/m14 februari komt de Vredeswand naar Den Haag en wordt dan in twee delen opgesteld in onze kerkzaal. Voor het opbouwen en afbreken zoekt de kerkenraad naar helpende handen om het mogelijk maken dit unieke monument te laten zien. Daarnaast willen we in deze periode de kerk open houden tussen 12.00 en 16.00 uur, ook daarvoor zoeken we vrijwilligers. Ik heb onze gemeente ervaren als een warme, betrokken en hechte gemeenschap met open oog en oor voor anderen. Met het opstellen van deze Vredeswand kunnen wij aan meer mensen laten zien dat, alhoewel vrijheid, vrede en vriendschap helaas niet voor iedereen in deze wereld even vanzelfsprekend is, wij bereid zijn ons steentje bij te dragen. Ik zal er zijn, u ook? Vanaf begin november ligt een intekenlijst in de kerk.

 

MOC (MultiCultureelOntmoetingscentrum)
Teniersstraat 17, 2526 NX Den Haag
www.mocschilderswijk.nl
Directeur MOC Marie-Anne van Erp secretariaat.moc@gmail.com

 

Vredesdialogen
Vredesdialogen op 26 januari, 8 maart, 19 april, 31 mei en 5 juli. Het programma wordt momenteel samengesteld en het beloven weer interessante avonden te worden. We nodigen u dan ook van harte uit (al dan niet inclusief een voorafgaande maaltijd in de TeniersTafel) om aanwezig te zijn.

Open podium

Elke laatste woensdagmiddag van de maand: open podium. Samen muziek maken.

 

Doopsgezinde Gemeente Den Haag
Paleisstraat 8, 2514 JA Den Haag 070-3605711
www.dgdenhaag.nl
Jannie Nijwening nijwening_j@hotmail.com

 

ik en anderVerbindend communiceren

Een serie van vijf bijeenkomsten in de aanloop naar de Vredesweek 2016

Steeds de vierde zondag van de maand van 15.00u tot 17.00u

24 januari – Veiligheid en Respect
28 februari – de Jakhals en de Giraf
24 april – Gevoelens en Behoeften
22 mei – Compassie, de ander zien
26 juni – het Sandwichmodel

 

19 april: Rechtvaardige oorlog?

Een avond met prof. dr. Fernando Enns (Doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de VU) en drs. Iris Speckmann (wetenschappelijk medewerker Vrijzinnige theologie aan de VU)

19 april om 20.00u in de Doopsgezinde kerk

 

Sint Jacobuskerk
Parkstraat 65A, 2514 JE Den Haag 070 360 5592
www.stjacobus.nl
 

cross of nailsCoventry-gebed

In Den Haag wordt het Coventry-gebed gebeden op de eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur op het Vredesplein (plein voor de kerk) van de Jacobusparochie aan de Parkstraat.

Op zondagmiddag 31 januari zal er een vredesconcert plaatsvinden in de St. Jacobuskerk. Voor het eerst in Nederland zal de cantate van L. Garuta: Dievs, Tava Zeme Deg, ‘God, Uw aarde brandt!’ worden uitgevoerd. In een gezamenlijk gebed om vrede verenigen de wereldberoemde Letse organist A. Kalejs en de solisten I. Petersons (tenor) en A. Polakovs (bariton) zich met de Letse koren uit België, Luxemburg en Nederland. De dirigent is Vita Timermane-Moora.

Geschreven in 1943 voor tenor, bariton, koor en orgel diende de cantate als een artistieke getuigenis van een tragisch tijdperk van oorlogen. Onder de Sovjets werd de cantate verboden, alleen een paar fragmenten en het Onze Vader, een onderdeel van de compositie, werden uitgevoerd buiten het ijzeren gordijn. Pas na de val van de Sovjet Unie kon de cantate weer op Letse bodem weerklinken en wordt nu in steeds meer landen uitgevoerd.

De cantate is een gebed vol wanhoop en hoop, tegen de oorlog en vóór de vrede. Daar weerklinkt het nog steeds actuele thema dat alle volken van de wereld die naar vrede streven verenigt. Het is een van de meest indrukwekkende requiems ter wereld, een monument voor vrede en vrijheid voor iedereen.