Extra vredesplein vanwege aanslag in Parijs

vredesplein Parijs1 vredesplein Parijs2

Vanwege de schok die de aanslag in Parijs te weeg heeft gebracht, organiseert de HGK vanavond 8 januari om 18.00 uur een extra bijeenkomst van het Vredesplein op het kerkplein vóór de St.Jacobuskerk, Parkstraat.

Een uur van gebed, stilte en bezinning.

Meer >

extra vredesgebed vrijdag 19 december

 

vrijdag 19 december is er een extra Vredesplein op verzoek van de Doopsgezinde gemeente: zij vraagt aandacht voor de verenging Kerk en vrede die concrete onderwerpen aanreikt http://kerkenvrede.nl/

welkom allen! Weer of geen weer! 13.15 uur voor St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag. Wellicht ook ooggetuigenverslag uit de vluchtelingenkampen in Jordanië.

Meer >

Ridderzaaldialoog

ridderzaal2

 

 

 

 

Op 20 november jongstleden kwamen op uitnodiging van minister Asscher ongeveer 120 mensen van zeer verschillende religieuze en niet-religieuze achtergrond in de Ridderzaal bijeen om met elkaar te praten over de verhardende sfeer in de maatschappij, die mede wordt veroorzaakt door opvattingen die als religieus worden gezien. In plenaire en in rondetafelgesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld het grote belang van het hebben van werk en de vraag hoe op een fatsoenlijke manier om te gaan met de sociale media. Hoewel in de loop van de middag de religie enigszins door andere onderwerpen werd verdrongen, was het een...

Meer >

Oecumenische vesper 9 november

taize kruis

 

 

 

Op zondag 9 november wordt in veel kerken H. Willibrord herdacht, de stichten van de christelijke kerk in noord Nederland. Daarom organiseert de HGK een oecumenisch avondgebed op zondag 9 november om 17.00 uur in de Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9. We zingen en we bidden om een gezamenlijk getuigenis van Gods vrede voor de wereld af te leggen. We zijn getuige van veel geweld tegen christenen en zoals Paus Franciscus heeft gezegd: in het geweld dat christenen ondergaan, zijn we allen broeders en zusters. Hij noemt dit “oecumene van het bloed”. Aan de vervolgde christenen wordt niet gevraagd of...

Meer >

HERDENKING EINDE WO II IN INDIE

VAN VERRE KUSTEN Onder deze titel organiseert de HGK in samenwerking van de Duinzichtkerkgemeente opnieuw een herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog in Indonesië. Deze vindplaats in de Duinzichtkerk op zondag 17 augustus om 17.00 uur. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de verhalen uit Sumatra. Het stemmenorkoest zal de herdenking opluisteren. Zoals andere jaren is er na de viering een ontmoeting onder het genot van Indische hapjes. De werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente en de HGK willen op deze manier zorgen dat de herinnering aan onbekende verhalen van menselijk leed bewaard blijft en dat er verder gewerkt wordt...

Meer >

VERKLARING OVER DE GEBEURTENISSEN IN DE SCHILDERSWIJK AUGUSTUS 2014

De gebeurtenissen in de Schilderswijk van Den Haag zijn besproken in de vergadering van het bestuur van de HGK. De HGK is geschrokken van de gebeurtenissen en met name van de felle toon die door mensen gebezigd wordt. Met zorg worden de ontwikkelingen gevolgd omdat de kerken zich zeer betrokken weten bij de mensen in dit deel van de stad. De HGK is blij dat er de komende tijd getracht wordt rust te brengen in deze wijk waar zeer veel mensen op constructieve en serieuze wijze hun leven opbouwen. Met name de vele kinderen die in de wijk opgroeien, mogen...

Meer >

Gebed voor slachtoffers vliegramp en nabestaanden

De Haagse Gemeenschap van Kerken leeft mee met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp MH17 op 17 juli j.l. In vele steden en dorpen van ons land zijn doden te betreuren en ook in Den Haag. Tussen hen zijn veel kinderen en jonge mensen van wie het leven is weggenomen. Verschillende kerken in Den Haag hebben herdenkingsvieringen gehouden en kerken zijn opengesteld voor stilte en gebed.

Het is niet mogelijk gebleken om op korte termijn een gezamenlijke herdenkingsdienst te houden in Den Haag. Het Vredesplein van 1 augustus a.s. (plein voor de st. Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 13.15 uur) zal...

Meer >

cross of nails In de Christus Triumfatorkerk, Den Haag, vindt komende weken op vrijdag een vredesgebed plaats in het teken van het Cross of Nails dat twintig jaar geleden naar Den Haag is gekomen. Eerste keer vrijdag 13 juni om 13.15 uur (kerk Hoek Jul.v.Stolburglaan-Laan van Nieuw Oost Indië). Het is een vervolg op het vredesplein van vorige week.

Meer >

Geslaagd Vredesplein juni 2014

Vandaag waren rond zestig personen bijeen op het plein vóór de Sint Jacobuskerk om te bidden voor de vrede. Op D Day en op de vooravond van het gebed in Rome voor de vrede in Jeruzalem en het Heilig Land verzamelden christenen van verschillende kerken in Den Haag zich om te bidden voor vrede. Op een kruis werden wensen en gebeden en dromen geprikt.

voorbereiding_juni3

Meer >

Vredesplein op plein H.Jacobuskerk 6 juni 13.15 uur

cross of nails

De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïne tot in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze onrust en de angst van mensen vragen om een antwoord van gebed. Den Haag, internationale stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de H.Jacobusparochie besloten om maandelijks te bidden voor de vrede op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A). We sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het gebed verbindt...

Meer >