Oecumenische vesper 9 november

taize kruis

 

 

 

Op zondag 9 november wordt in veel kerken H. Willibrord herdacht, de stichten van de christelijke kerk in noord Nederland. Daarom organiseert de HGK een oecumenisch avondgebed op zondag 9 november om 17.00 uur in de Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9. We zingen en we bidden om een gezamenlijk getuigenis van Gods vrede voor de wereld af te leggen. We zijn getuige van veel geweld tegen christenen en zoals Paus Franciscus heeft gezegd: in het geweld dat christenen ondergaan, zijn we allen broeders en zusters. Hij noemt dit “oecumene van het bloed”. Aan de vervolgde christenen wordt niet gevraagd of...

Meer >

HERDENKING EINDE WO II IN INDIE

VAN VERRE KUSTEN Onder deze titel organiseert de HGK in samenwerking van de Duinzichtkerkgemeente opnieuw een herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog in Indonesië. Deze vindplaats in de Duinzichtkerk op zondag 17 augustus om 17.00 uur. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de verhalen uit Sumatra. Het stemmenorkoest zal de herdenking opluisteren. Zoals andere jaren is er na de viering een ontmoeting onder het genot van Indische hapjes. De werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente en de HGK willen op deze manier zorgen dat de herinnering aan onbekende verhalen van menselijk leed bewaard blijft en dat er verder gewerkt wordt...

Meer >

VERKLARING OVER DE GEBEURTENISSEN IN DE SCHILDERSWIJK AUGUSTUS 2014

De gebeurtenissen in de Schilderswijk van Den Haag zijn besproken in de vergadering van het bestuur van de HGK. De HGK is geschrokken van de gebeurtenissen en met name van de felle toon die door mensen gebezigd wordt. Met zorg worden de ontwikkelingen gevolgd omdat de kerken zich zeer betrokken weten bij de mensen in dit deel van de stad. De HGK is blij dat er de komende tijd getracht wordt rust te brengen in deze wijk waar zeer veel mensen op constructieve en serieuze wijze hun leven opbouwen. Met name de vele kinderen die in de wijk opgroeien, mogen...

Meer >

Gebed voor slachtoffers vliegramp en nabestaanden

De Haagse Gemeenschap van Kerken leeft mee met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp MH17 op 17 juli j.l. In vele steden en dorpen van ons land zijn doden te betreuren en ook in Den Haag. Tussen hen zijn veel kinderen en jonge mensen van wie het leven is weggenomen. Verschillende kerken in Den Haag hebben herdenkingsvieringen gehouden en kerken zijn opengesteld voor stilte en gebed.

Het is niet mogelijk gebleken om op korte termijn een gezamenlijke herdenkingsdienst te houden in Den Haag. Het Vredesplein van 1 augustus a.s. (plein voor de st. Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 13.15 uur) zal...

Meer >

cross of nails In de Christus Triumfatorkerk, Den Haag, vindt komende weken op vrijdag een vredesgebed plaats in het teken van het Cross of Nails dat twintig jaar geleden naar Den Haag is gekomen. Eerste keer vrijdag 13 juni om 13.15 uur (kerk Hoek Jul.v.Stolburglaan-Laan van Nieuw Oost Indië). Het is een vervolg op het vredesplein van vorige week.

Meer >

Geslaagd Vredesplein juni 2014

Vandaag waren rond zestig personen bijeen op het plein vóór de Sint Jacobuskerk om te bidden voor de vrede. Op D Day en op de vooravond van het gebed in Rome voor de vrede in Jeruzalem en het Heilig Land verzamelden christenen van verschillende kerken in Den Haag zich om te bidden voor vrede. Op een kruis werden wensen en gebeden en dromen geprikt.

voorbereiding_juni3

Meer >

Vredesplein op plein H.Jacobuskerk 6 juni 13.15 uur

cross of nails

De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïne tot in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze onrust en de angst van mensen vragen om een antwoord van gebed. Den Haag, internationale stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de H.Jacobusparochie besloten om maandelijks te bidden voor de vrede op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A). We sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het gebed verbindt...

Meer >

Stilte in den Haag

Op vrijdag 9 mei is in het aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 een stilte – schildje onthuld. Het stilte – schildje is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken om op die manier de plekken van stilte in de stad onder de aandacht te brengen. Mensen zijn welkom om zich uit de drukte van de binnenstad zich even terug te trekken voor een moment van rust. Kerken, kapellen en tuinen zijn stilteplekken die op deze manier hun gastvrijheid onder de aandacht willen brengen.

Bezoek alvast de website: Stilte in Den Haag

Meer informatie bij: ds. Trinette Verhoeven 070 3470873 wtv.verhoeven@hetnet.nl Pastoor Ad van...

Meer >

Stilte in den Haag

Op vrijdag 9 mei wordt om 10.30 uur in het aandachtscentrum aan de Schoolstraat 18 een stilte – schildje onthuld. Het stilte – schildje is een initiatief van de gezamenlijke binnenstadskerken om op die manier de plekken van stilte in de stad onder de aandacht te brengen. Mensen zijn welkom om zich uit de drukte van de binnenstad zich even terug te trekken voor een moment van rust. Kerken, kapellen en tuinen zijn stilteplekken die op deze manier hun gastvrijheid onder de aandacht willen brengen. Tezamen met een website die ook op 9 mei gelanceerd wordt, kan het schildje bewoners...

Meer >

Herdenking 4 mei Vredeskapel

Op 4 mei a.s. worden de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog herdacht. Die avond organiseert de HGK een herdenkingsbijeenkomst in de Vredeskapel, Malakkastraat 1b. Deze begint om 19.00 uur en wordt muzikaal ondersteund door het koor van het Apostolisch Genootschap. Voorgangers zijn ds Wessel Verdonk en pastoor Ad van der Helm. Na afloop van de bijeenkomst is er een stille tocht naar het monument aan het Carnegieplein waar de Gemeentelijke herdenking wordt gehouden.

Meer >