Walk of Peace – 20 september

Op 20 september 2015 wordt er door PAX en de Raad van Kerken een vredeswandeling in Den Haag georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op www.walkofpeace.net

Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten, bezoek verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren.

 

De Walk of Peace voert door het centrum van Den Haag en is ongeveer zes kilometer lang. Het startpunt is bij station Den Haag Holland Spoor, het eindpunt bij het Vredespaleis. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan je meedoen...

Meer >

Katholieke kerk Schilderswijk geopend voor bezinning

Vanwege de onrust die ontstaan is in de Schilderswijk Den Haag vanwege het overlijden van de arrestant en het politieoptreden, stelt de Rooms katholieke kerk vanaf woensdag 1 juli tot en met zaterdag van 14.00-17.00 uur de kerk aan de Hoefkade 623, H.Martha, open voor stilte en gebed. Mensen zijn in de gelegenheid om een kaars te ontsteken, een gedachte of gebed op te schrijven of de stilte te zoeken. Men kan in gesprek gaan over wat het gebeuren bij hen oproept aan gevoelens. Het Pastoraal Team hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de rust in de...

Meer >

Den Haag doet mee aan de Kerkennacht

Logo Kerkennacht 2015

 

Op 20 juni bent u tussen 10 en 17.00 uur welkom in de tuinen en pleinen van diverse kerken in Den Haag.

Het programma komt beschikbaar op kerkennacht den haag en hier

 

Afsluitend programma voor de hele stad*:

Vanaf 17.00u: welkom om elkaar te ontmoeten bij het Apostolisch Genootschap (Loevesteinlaan 170).  Om 17.45u lopen we samen naar de picknick. 18.00u:   picknick in de Eetbare Tuin in het Zuiderpark. We hopen dat u iets te eten meebrengt   voor u zelf en voor een buurman of –vrouw zodat er genoeg is voor iedereen. 19.00u:   korte viering in het Zuiderpark m.m.v. de band van het...

Meer >

Dodenherdenking 4 mei 19.00 uur

dodenherdenkingZoals gebruikelijk organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken een herdenking op maandag 4 mei om de doden te gedenken. We gedenken de doden van de Tweede Wereldoorlog. We bidden ook om vrede en verzoening voor de wereld van conflicten waar we getuige van zijn. Voorgangers in de viering zijn Ds Christine Welschen, predikant van de Evangelische Broedergemeente en vicaris Ad van der Helm, van de parochie Maria Sterre der Zee. De plaats van handeling is de Kapel van de Franstalige parochie, Malakkastraat 1 bis (twee deuren voorbij de Vredeskapel waar de afgelopen jaren te gast waren). De herdenking begint om 19.00 uur. Tijdens...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Koptische Gemeenschap

De HGK heeft op 17 februari een brief geschreven aan de Koptische gemeenschap in Den Haag. Deze gemeenschap kerkt in de Marcuskerk aan de Van der Akenstraat, Benoordenhout. Hieronder volgt de tekst van de brief.

Den Haag 17 februari 20153176_20130707101814 Geachte leden van de Koptische Gemeenschap van Den Haag, De beelden van de moord op 21 Koptische christenen hebben de hele wereld geschokt. Ze maken duidelijk in welke moeilijke positie christenen in het Midden Oosten verkeren. De Koptische gemeenschap in Egypte heeft een zware tijd achter de rug. En deze nieuwe gruweldaden zijn een nieuw treurig gebeuren. Wij leven als medechristenen met...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Joodse Gemeenschap

synagoge Den HaagDe HGK heeft in een brief aan de Joodse gemeenschap haar medeleven betuigt met de slachtoffers van de aanslagen in Denemarken. Hieronder de tekst van de brief.

 

Den Haag, 16 februari 2015 Geachte en zeer gewaardeerde Rabbijn en leden van de Joodse Gemeenschap van Den Haag, De aanslag in Denemarken heeft ons geschokt. Na het geweld in Parijs, was opnieuw de Joodse gemeenschap het doelwit van onverdraagzaam geweld. Namens de leden en waarnemers van de Haagse Gemeenschap van Kerken willen wij ons diepste medeleven betuigen met de slachtoffers.

Wij leven met u mee en we beseffen dat dit geweld ook in de...

Meer >

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2015

dorst 2015Van 18 tot 25 januari wordt de week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden. Ook in Den Haag wordt daar aandacht aan besteed. Iedere avond is er een gebed. Op woensdag 21 januari is er een gebed van de Haagse Gemeenschap van Kerken in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal. Het thema is “Dorst?” Het thema verwijst naar het verlangen naar eenheid waartoe de ene doop ons oproept.  In het gesprek van Jezus met de Samaritaanse blijkt hoezeer het verlangen naar eenheid leeft bij mensen (Joh 4).

We nodigen u uit om zich bij de vieringen aan...

Meer >

Extra vredesplein vanwege aanslag in Parijs

vredesplein Parijs1 vredesplein Parijs2

Vanwege de schok die de aanslag in Parijs te weeg heeft gebracht, organiseert de HGK vanavond 8 januari om 18.00 uur een extra bijeenkomst van het Vredesplein op het kerkplein vóór de St.Jacobuskerk, Parkstraat.

Een uur van gebed, stilte en bezinning.

Meer >

extra vredesgebed vrijdag 19 december

 

vrijdag 19 december is er een extra Vredesplein op verzoek van de Doopsgezinde gemeente: zij vraagt aandacht voor de verenging Kerk en vrede die concrete onderwerpen aanreikt http://kerkenvrede.nl/

welkom allen! Weer of geen weer! 13.15 uur voor St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag. Wellicht ook ooggetuigenverslag uit de vluchtelingenkampen in Jordanië.

Meer >

Ridderzaaldialoog

ridderzaal2

 

 

 

 

Op 20 november jongstleden kwamen op uitnodiging van minister Asscher ongeveer 120 mensen van zeer verschillende religieuze en niet-religieuze achtergrond in de Ridderzaal bijeen om met elkaar te praten over de verhardende sfeer in de maatschappij, die mede wordt veroorzaakt door opvattingen die als religieus worden gezien. In plenaire en in rondetafelgesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld het grote belang van het hebben van werk en de vraag hoe op een fatsoenlijke manier om te gaan met de sociale media. Hoewel in de loop van de middag de religie enigszins door andere onderwerpen werd verdrongen, was het een...

Meer >