GEBED VOOR DE OVERHEID

grote kerkDe voorzitter van de HGK, Ad van der Helm, regiovicaris bisdom Rotterdam, heeft een gebed voor de overheid uitgesproken tijdens de bezinningsbijeenkomst bij gelegenheid van Prinsjesdag in de Grote Kerk te Den Haag. Hier volgt de tekst.

 

GEBED VOOR DE OVERHEID

Eeuwige, Barmhartige, Vader van alles wat leeft, Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar richten wij ons tot U. Wij zijn hier samen, mensen die in vele namen U aanbidden en vereren. Omwille van het geluk van de mensheid en het heil van heel de schepping roept U ons op samen te werken. Wij geloven in een gedeelde en geheelde...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk van den Haag – dinsdag 15 september om 10.30 uur

GroteKerk2 Op 15 september 2015 zal de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaatsvinden in de Grote Kerk van Den Haag. Het thema is dit jaar: Samen – van eiland naar wij-land. Er zijn verrassende programmaonderdelen en het hoofdreferaat zal worden gehouden door ds. Karin ten Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorts zijn er teksten, koorzang, andere muziek en dans, van hindoes, moslims, joden, humanisten, christenen, baha’is en Brahma Kumaris, boeddhisten. Leden van het parlement, van de regering, het gemeentebestuur van Den Haag en de Raad van State zullen weer worden uitgenodigd. En verder is de bijeenkomst vrij toegankelijk voor alle burgers van...Meer >

16 augustus – Herdenkingsbijeenkomst einde van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië

Dit jaar gedenkt Europa dat 70 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. In augustus staan we stil bij het einde van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië. Op zondag 16 augustus bent u om 16.30 uur welkom in de Duinzichtkerk. Dit jaar is het thema van de bijeenkomst ‘broederschap in geloof’. De internering in Japanse kampen bracht mensen van verschillende religies bij elkaar. Mgr R.Ph. Bär osb, zelf in een kamp geïnterneerd en ds Aart Mak, neef van ds. Catrinus Mak die ook geïnterneerd was, spreken met elkaar over hetgeen het kamp gedaan heeft met mensen van verschillende confessies. Ook...

Meer >

Walk of Peace – 20 september

Op 20 september 2015 wordt er door PAX en de Raad van Kerken een vredeswandeling in Den Haag georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op www.walkofpeace.net

Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten, bezoek verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren.

 

De Walk of Peace voert door het centrum van Den Haag en is ongeveer zes kilometer lang. Het startpunt is bij station Den Haag Holland Spoor, het eindpunt bij het Vredespaleis. Op de route zijn er meerdere momenten waar je letterlijk en figuurlijk stil staat bij vrede. Op betekenisvolle plekken kan je meedoen...

Meer >

Katholieke kerk Schilderswijk geopend voor bezinning

Vanwege de onrust die ontstaan is in de Schilderswijk Den Haag vanwege het overlijden van de arrestant en het politieoptreden, stelt de Rooms katholieke kerk vanaf woensdag 1 juli tot en met zaterdag van 14.00-17.00 uur de kerk aan de Hoefkade 623, H.Martha, open voor stilte en gebed. Mensen zijn in de gelegenheid om een kaars te ontsteken, een gedachte of gebed op te schrijven of de stilte te zoeken. Men kan in gesprek gaan over wat het gebeuren bij hen oproept aan gevoelens. Het Pastoraal Team hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de rust in de...

Meer >

Den Haag doet mee aan de Kerkennacht

Logo Kerkennacht 2015

 

Op 20 juni bent u tussen 10 en 17.00 uur welkom in de tuinen en pleinen van diverse kerken in Den Haag.

Het programma komt beschikbaar op kerkennacht den haag en hier

 

Afsluitend programma voor de hele stad*:

Vanaf 17.00u: welkom om elkaar te ontmoeten bij het Apostolisch Genootschap (Loevesteinlaan 170).  Om 17.45u lopen we samen naar de picknick. 18.00u:   picknick in de Eetbare Tuin in het Zuiderpark. We hopen dat u iets te eten meebrengt   voor u zelf en voor een buurman of –vrouw zodat er genoeg is voor iedereen. 19.00u:   korte viering in het Zuiderpark m.m.v. de band van het...

Meer >

Dodenherdenking 4 mei 19.00 uur

dodenherdenkingZoals gebruikelijk organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken een herdenking op maandag 4 mei om de doden te gedenken. We gedenken de doden van de Tweede Wereldoorlog. We bidden ook om vrede en verzoening voor de wereld van conflicten waar we getuige van zijn. Voorgangers in de viering zijn Ds Christine Welschen, predikant van de Evangelische Broedergemeente en vicaris Ad van der Helm, van de parochie Maria Sterre der Zee. De plaats van handeling is de Kapel van de Franstalige parochie, Malakkastraat 1 bis (twee deuren voorbij de Vredeskapel waar de afgelopen jaren te gast waren). De herdenking begint om 19.00 uur. Tijdens...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Koptische Gemeenschap

De HGK heeft op 17 februari een brief geschreven aan de Koptische gemeenschap in Den Haag. Deze gemeenschap kerkt in de Marcuskerk aan de Van der Akenstraat, Benoordenhout. Hieronder volgt de tekst van de brief.

Den Haag 17 februari 20153176_20130707101814 Geachte leden van de Koptische Gemeenschap van Den Haag, De beelden van de moord op 21 Koptische christenen hebben de hele wereld geschokt. Ze maken duidelijk in welke moeilijke positie christenen in het Midden Oosten verkeren. De Koptische gemeenschap in Egypte heeft een zware tijd achter de rug. En deze nieuwe gruweldaden zijn een nieuw treurig gebeuren. Wij leven als medechristenen met...

Meer >

HGK betuigt medeleven aan Joodse Gemeenschap

synagoge Den HaagDe HGK heeft in een brief aan de Joodse gemeenschap haar medeleven betuigt met de slachtoffers van de aanslagen in Denemarken. Hieronder de tekst van de brief.

 

Den Haag, 16 februari 2015 Geachte en zeer gewaardeerde Rabbijn en leden van de Joodse Gemeenschap van Den Haag, De aanslag in Denemarken heeft ons geschokt. Na het geweld in Parijs, was opnieuw de Joodse gemeenschap het doelwit van onverdraagzaam geweld. Namens de leden en waarnemers van de Haagse Gemeenschap van Kerken willen wij ons diepste medeleven betuigen met de slachtoffers.

Wij leven met u mee en we beseffen dat dit geweld ook in de...

Meer >

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2015

dorst 2015Van 18 tot 25 januari wordt de week van gebed voor de eenheid van de christenen gehouden. Ook in Den Haag wordt daar aandacht aan besteed. Iedere avond is er een gebed. Op woensdag 21 januari is er een gebed van de Haagse Gemeenschap van Kerken in de Lutherse Kerk aan de Lutherse Burgwal. Het thema is “Dorst?” Het thema verwijst naar het verlangen naar eenheid waartoe de ene doop ons oproept.  In het gesprek van Jezus met de Samaritaanse blijkt hoezeer het verlangen naar eenheid leeft bij mensen (Joh 4).

We nodigen u uit om zich bij de vieringen aan...

Meer >