VLUCHTELING ?

vluchtelingen

 

Bij de afsluiting van de raadsvergadering van de Haagse Gemeenschap van kerken op 16 december 2015 las Willem Furneé, afgevaardigde van het Genootschap der Vrienden (Quakers) het volgende gedicht voor. Vervolgens waren we allen stil… Ondertussen werd in Geldermalsen de Raadsvergadering van de gemeente afgebroken vanwege ongeregeldheden.

 

Vluchteling?

Gedicht van Ad de Bont, Uit: Mirad, een jongen uit Bosnië (1996) Maar ik ben geen vluchteling want ik ben niet gevlucht. Ik ben weggewaaid als een blad van een boom.

Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken. Een wind vol vuur en verkrachting. En op een dag, op een dag die ik...

Meer >

OPROEP TOT RAAD VAN KERKEN

In dlogo_oecumenee bestuursvergadering van 13 november j.l. heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken besloten een oproep te doen aan de Raad van Kerken in Nederland om met maatschappelijke partijen een nationale bezinning te organiseren omtrent de fundamenten van onze samenleving. Na de brede uitwisseling in de laatste raadsvergadering concludeert de HGK dat de manier waarop onze samenleving is ingericht onvoldoende functioneert en onvoldoende antwoord kan geven op de problematieken waar we voor gesteld staan. De samenleving zoals we die kennen, kraakt in haar voegen en dat maakt mensen angstig en onrustig. Mensen met allerlei moeilijkheden – persoonlijk,...

Meer >

Kerken leven mee met Fransen en Parijs

parijs aanslagen

Met afschuw nemen de kerken die lid zijn van de Haagse Gemeenschap van Kerken, kennis van de aanslagen in Parijs afgelopen vrijdagavond. Waanzin van een aantal mensen heeft de stad gedompeld in boosheid en verdriet. Voor ons als gelovige mensen is het leven heilig en houdt een opdracht in om te bouwen aan een samenleving waar voor alle overtuigingen respect en aandacht is.

We condoleren de Franse gemeenschap van Den Haag en zenden de katholieke en protestantse gemeenschap een teken van medeleven.

We wensen het Franse volk moed om zich krachtig te verzetten tegen terrorisme en onverdraagzaamheid.

Meer >

Verklaring HGK over Vluchtelingen

De Haagse Gemeenschap van kerken en de opvang van vluchtelingen.

vluchtelingen De HGK heeft in de vergadering van 28 oktober j.l. haar zorg uitgesproken over de verharding rond de opvang van vluchtelingen. Zijn we een onzekere, angstige, vijandige samenleving geworden, waarin gastvrijheid geen rol meert speelt? Deze vraag stond centraal in de gesprek over de vluchtelingenproblematiek. In Den Haag en omstreken staan veel vrijwilligers in de startblokken om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun opvang. Ook worden goede initiatieven genomen om vluchtelingen te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan. Daaruit mag worden geconcludeerd dat Christenen het aandurven gastvrij...

Meer >

Heeft deze tijd een nieuwe Luther nodig?

Theologie in de crisis, – of: Heeft deze tijd een Luther nodig?

We worden overspoeld door dramatische pogingen van vluchtelingen om Europa te bereiken. De westerse landen worstelen om een antwoord te vinden op de vragen die hierdoor rijzen. Kerken bepleiten een ruimhartig toelatingsbeleid. De wereld bevindt zich in een crisis. Toen Europa zich in de 16e eeuw in een crisis bevond, trad Luther op. Heeft deze tijd een nieuwe Luther nodig?

Zondag 8 november spreekt prof. dr. Marcel Sarot om 16.00 uur in de Lutherse kerk aan de Lutherse Burgwal 9. De kerk is open om 15.30 uur. De bijeenkomst wordt...

Meer >

HGK en vluchtelingen

De Haagse Gemeenschap van Kerken is samen met STEK in gesprek met Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis om te kijken welke bijdrage leden van onze kerken kunnen bieden bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in en om Den Haag.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van mensen die willen helpen en er komt een taakomschrijving.

De eerste bijeenkomst was in de Lucaskerk en begin oktober 2015 is de volgende bijeenkomst (datum volgt).

Meer >

Wethouder Baldewsingh opent Walk of Peace in Den Haag

 

Honderden mensen wandelen zondag 20 september van station Hollands Spoor naar het Statenkwartier. Wethouder Rabin Baldewsingh opent om 13.00 uur deze Walk of Peace, een initiatief van vredesorganisatie PAX en de Raad van Kerken in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken en Kerk en Vrede. De vredeswandeling staat mede in het teken van de honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld.

 

Op de eerste zondag van de Vredesweek (19 t/m 27 september) biedt de Walk of Peace tijdens een wandeling van zes kilometer door de stad de mogelijkheid aan deelnemers zich te bezinnen op het feit dat...

Meer >

GEBED VOOR DE OVERHEID

grote kerkDe voorzitter van de HGK, Ad van der Helm, regiovicaris bisdom Rotterdam, heeft een gebed voor de overheid uitgesproken tijdens de bezinningsbijeenkomst bij gelegenheid van Prinsjesdag in de Grote Kerk te Den Haag. Hier volgt de tekst.

 

GEBED VOOR DE OVERHEID

Eeuwige, Barmhartige, Vader van alles wat leeft, Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar richten wij ons tot U. Wij zijn hier samen, mensen die in vele namen U aanbidden en vereren. Omwille van het geluk van de mensheid en het heil van heel de schepping roept U ons op samen te werken. Wij geloven in een gedeelde en geheelde...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk van den Haag – dinsdag 15 september om 10.30 uur

GroteKerk2 Op 15 september 2015 zal de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaatsvinden in de Grote Kerk van Den Haag. Het thema is dit jaar: Samen – van eiland naar wij-land. Er zijn verrassende programmaonderdelen en het hoofdreferaat zal worden gehouden door ds. Karin ten Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorts zijn er teksten, koorzang, andere muziek en dans, van hindoes, moslims, joden, humanisten, christenen, baha’is en Brahma Kumaris, boeddhisten. Leden van het parlement, van de regering, het gemeentebestuur van Den Haag en de Raad van State zullen weer worden uitgenodigd. En verder is de bijeenkomst vrij toegankelijk voor alle burgers van...Meer >

16 augustus – Herdenkingsbijeenkomst einde van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië

Dit jaar gedenkt Europa dat 70 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is beëindigd. In augustus staan we stil bij het einde van de oorlog in het voormalig Nederlands Indië. Op zondag 16 augustus bent u om 16.30 uur welkom in de Duinzichtkerk. Dit jaar is het thema van de bijeenkomst ‘broederschap in geloof’. De internering in Japanse kampen bracht mensen van verschillende religies bij elkaar. Mgr R.Ph. Bär osb, zelf in een kamp geïnterneerd en ds Aart Mak, neef van ds. Catrinus Mak die ook geïnterneerd was, spreken met elkaar over hetgeen het kamp gedaan heeft met mensen van verschillende confessies. Ook...

Meer >