Brief aan MP Mark Rutte

Derutte paus Haagse Gemeenschap van Kerken heeft een open brief gestuurd aan Minister President Rutte. Daarin beantwoordt de HGK de oproep van Paus Franciscus en de MP als voorzitter van de EU tot samenwerking tussen politieke en religieuze leiders om de problemen in de samenleving op te pakken. Zie het persbericht en de brief.

persbericht brief rutte

br_Rutte def

Meer >

VREDESPLEIN 1 JULI GEWIJD AAN SLACHTOFFERS ISTANBUL

aanslag istabul 2016Het maandelijkse Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken dat iedere eerste vrijdag van de maand wordt gehouden, zal komende vrijdag 1 juli gewijd zijn aan de slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Op deze wijze tonen de Haagse kerken hun betrokkenheid op deze afschuwelijke gebeurtenis die met alle kracht wordt veroordeeld. De verantwoordelijkheid dient gelegd te worden bij de daders. In iedere samenleving dient gebouwd te worden aan eenheid en verbondenheid tussen bevolkingsgroepen. Daar waar haat en verdeeldheid regeren, krijgen kwade machten de kans om mensen tot dergelijke daden te bewegen. We bidden om Gods heilige Geest die de...

Meer >

AANSLAG IN ORLANDO

De aaOrlando-shootingnslag in een bar voor homoseksuelen in Orlando heeft ons diep geschokt. Onvoorstelbaar dat haat en frustratie van een eenling leidt tot dit niets en niemand ontziend geweld. De dader kon vanuit zijn eigen waarden de diversiteit in de samenleving blijkbaar niet accepteren.

Als christelijke kerken in Den Haag leven we mee met de slachtoffers en we bidden dat de doden in Gods liefde geborgen zijn. Gods liefde is immers voor alle mensen bestemd. We bidden om herstel van de gewonden. We begrijpen dat homoseksuelen zich zeer getroffen voelen. Wij willen hen uitdrukkelijk laten weten dat wij met hen zij...

Meer >

Grote opkomst bij Pinksterfeest Dat maakt de tongen los

Pinksteren 2016 5Pinksteren 2016 4pinksteren 2016 2

Dat Maakt de Tongen Los op 16 mei j.l. werd goed bezocht. Dit nieuwe initiatief bracht bijna veertig mensen bij elkaar in de heerlijk beschutte en warme tuin van de broeders van Maastricht aan het Westeinde. Er werd uitgewisseld en gebeden en gezongen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Aandachtscentrum, de Buurtkerk uit het Valkenboskwartier, Focolare, het internationale Studentenpastoraat. Er waren katholieken, protestanten, remonstranten, lutheranen, doopsgezinden. Aan het einde hebben we elkaar gezegend met de liefde van de Geest van Jezus Christus en was er iets te drinken in het herstelde broederlijk Prieel!

Meer >

Pinksteren: dat maakt de tongen los !

vredesduifMaandag Tweede Pinksterdag nodigen de Haagse kerken van de HGK alle christenen uit om elkaar te ontmoeten in de tuin van het stadsklooster, Westeinde 101. de ontmoeting is om 16.00 uur. Er is gezamenlijk gebed, Bijbellezing en zang. Na afloop hapjes en drankjes. We kunnen elkaar informeren over ons geloofsgemeenschap, ons kerk en onze achtergrond. laat Pinksteren een echte ontmoetingsdag zijn in de Geest van Jezus Christus die leeft!

Graag aanmelding via secretaris@oecumenedenhaag.nl

Pinksterbijeenkomst 2016

Meer >

Terugblik dodenherdenking 2016

Na een eenvoudige gebedsviering en de stille herdenking bij het monument op het Carnegieplein, kwamen ongeveer 50 mensen bijeen in de Anglicaanse kerk voor prachtige muziek en gedichten die tot nadenken stemmen. De voorzitter sprak enige gedachten uit aan het begin van het concert. Die vindt U hieronder.

dodenherdenking 2016 2vredesconcert 2016

 

 

 

 

 

 

WELKOM DODENHERDENKING 2016 – VREDESCONCERT ANGLICAANSE KERK

 

Welkom bij dit concert, dit moment van bezinning.

Twee minuten stilte

Even geen telefoon of internet

Even je auto stil zetten

Even de tram of bus aan de kant zetten.

Alleen je eigen adem voelen en de vogels in de bomen

Nu wat ruimte voor muziek, gedichten en gedachten.

Meer dan anders is er...

Meer >

VREDESCONCERT 4 MEI

LOGO 4-5 MEIJaarlijks worden op 4 mei de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Den Haag is er onder andere een herdenking bij het monument aan het Carnegieplein bij het Vredespaleis. De kerken van Den Haag participeren daar in de stilte en de eerbied, alsmede de bloemengroet. De Haagse Gemeenschap wil aan deze herdenking graag een inhoudelijke invulling geven. De huidige situatie in de wereld noopt ons gedachten en ervaringen te delen rond het thema van de vrede.

Daartoe is er een vredesconcert voorzien in de Anglicaanse Kerk aan de Ary van der Spuyweg 1, op loopafstand van het monument. Zang en...

Meer >

Vredesplein april

bloem vredeDe Haagse gemeenschap van Kerken heeft samen met leden van het Overlegorgaan Joden Christenen moslims en met vertegenwoordigers van de Nederlandse Hindoeraad en van Pax condoleances aangeboden aan de bevolking van België in de persoon van de Belgische Ambassadeur in Nederland, Zijne Excellentie de heer Chris Hoornaert.

De aanslagen in Brussel zijn de aanleiding om het eerstvolgende Oecumenische Vredesgebed op vrijdag 1 april a.s. in het teken te plaatsen van de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen en van andere terroristische aanslagen die gepleegd worden zoals in Lahore en Mosul. Vertegenwoordigers van andere religieuze stromingen worden van harte uitgenodigd om...

Meer >

Opnieuw bloemen

Belgische Ambassade 24-03-2016 004Belgische Ambassade 24-03-2016 007Opnieuw bloemen, nu voor de Belgische Ambassadeur

De heer Hoornaert, de Ambassadeur van België in Den Haag, zei dat het in deze tijd van rouw goed is om dat samen te delen. Daarom wordt het gewaardeerd, dat het Overleg Joden, Christenen en Moslims, samen met anderen gekomen is om de condoleances over te brengen. Het OJCM voelde zich verplicht om net als na de aanslagen in Parijs en Istanbul bloemen aan te bieden en deelneming te betuigen. Deze keer met de slachtoffers en de nabestaanden van de gruwelijke aanslagen in Brussel. Hier sloten Jayant Kesarlal van de Hindoeraad Nederland, Rianne Hartemink...

Meer >

Kerken in Den Haag leven mee met de slachtoffers van de aanslagen in Brussel

verdriet-brussel-afp_0De Haagse Gemeenschap van Kerken is in gebed en solidariteit verbonden met de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart j.l. Dat dit geweld in de Goede of Stille Week slachtoffers maakt is schokkend. Als christenen gedenken we het lijden en sterven van Christus. Hij is de belichaming van Gods Liefde die voor alle mensen bestemd is.

Daar waar mensen zich van liefde en respect voelen uitgesloten, ontstaat een voedingsbodem voor haat en geweld. Christus aan het kruis toont dat God dit geweld niet wil. Jezus zelf heeft in navolging van de profeten van het Eerste Testament...

Meer >