Herdenkingsbijeenkomst: Bericht uit Nederlands-Indië

zondag 21 augustus 2016 – 16:30 uur Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89-91, 2596 TC ‘s-Gravenhage

pakanbaruHerdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië, georganiseerd door  de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de Duinzichtkerkgemeente. Zoals altijd worden er vergeten verhalen verteld. Dit jaar staat dwangarbeid door krijgsgevangenen centraal. Mannen uit Indië werden gedwongen te werk gesteld. De Birma spoorweg is bij iedereen bekend. Maar wie weet van de werkkampen in Japan zelf? En van de Pakan Baroe Spoorweg op Sumatra?

 

Muziek en zang omlijsten de verhalen en er is ruimte voor ontmoeting na afloop, met een hapje en een...

Meer >

Vredesplein 5 augustus 2016

7784236945_jacques-hamel-pretre-auxiliaire-de-saint-etienne-du-rouvray-tue-lors-d-une-attaque-revendiquee-par-l-etat-islamique

Eerste vrijdag van augustus. Het Vredesplein (Plein voor de St Jacobus aan de Parkstraat Den Haag) is deze maand gewijd aan pastoor Jacques Hamel en in hem aan alle mensen die vanwege hun geloofsovertuiging vermoord worden, Joden, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes en anderen. we blijven bidden om vrede. Zoals paus Franciscus zei in Polen: ons antwoord op geweld is niet méér geweld, op haat niet méér haat en op terrorisme niet méér terrorisme, maar ons antwoord is broederschap, verbondenheid en verzoening.

 

 

 

 

 

Bovendien blijven we bidden voor Aleppo en daarin voor alle steden die in puin geschoten worden en waar de bevolking...

Meer >

VREDESPLEIN IN NEDERLANDS DAGBLAD

Het ingelaste Vredesplein werd uitgebreid genoemd in het Nederlands Dagblad van zaterdag 16 juli j.l.

hiervredesplein nice ned dagbladonder vindt u de de link naar het artikel.

artikel Ned Dagblad 16 juli 2016

 

(Foto Freek van den Bergh)

 

Meer >

AANSLAG IN NICE, FRANKRIJK: vredesplein op 15 juli

Franse vlagFrankrijk is op de avond van de nationale feestdag getroffen door een aanslag die, naar het er nu uitziet, tachtig dodelijke slachtoffers heeft gemaakt en bovendien tientallen gewonden.

De nationale feestdag staat voor de waarden van de Franse Republiek: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Deze waarden delen wij als christenen met de Fransen.

We leven mee met de Fransen en bidden voor de slachtoffers en wij blijven getuigen dat wij in een andere weg geloven, namelijk vrede en verzoening. We laten ons dat niet afnemen door mensen die de weg van haat en geweld kiezen.

Op vrijdag 15 juli wordt op het Oecumenisch Vredesplein gebeden:...

Meer >

Brief aan MP Mark Rutte

Derutte paus Haagse Gemeenschap van Kerken heeft een open brief gestuurd aan Minister President Rutte. Daarin beantwoordt de HGK de oproep van Paus Franciscus en de MP als voorzitter van de EU tot samenwerking tussen politieke en religieuze leiders om de problemen in de samenleving op te pakken. Zie het persbericht en de brief.

persbericht brief rutte

br_Rutte def

Meer >

VREDESPLEIN 1 JULI GEWIJD AAN SLACHTOFFERS ISTANBUL

aanslag istabul 2016Het maandelijkse Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken dat iedere eerste vrijdag van de maand wordt gehouden, zal komende vrijdag 1 juli gewijd zijn aan de slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Op deze wijze tonen de Haagse kerken hun betrokkenheid op deze afschuwelijke gebeurtenis die met alle kracht wordt veroordeeld. De verantwoordelijkheid dient gelegd te worden bij de daders. In iedere samenleving dient gebouwd te worden aan eenheid en verbondenheid tussen bevolkingsgroepen. Daar waar haat en verdeeldheid regeren, krijgen kwade machten de kans om mensen tot dergelijke daden te bewegen. We bidden om Gods heilige Geest die de...

Meer >

AANSLAG IN ORLANDO

De aaOrlando-shootingnslag in een bar voor homoseksuelen in Orlando heeft ons diep geschokt. Onvoorstelbaar dat haat en frustratie van een eenling leidt tot dit niets en niemand ontziend geweld. De dader kon vanuit zijn eigen waarden de diversiteit in de samenleving blijkbaar niet accepteren.

Als christelijke kerken in Den Haag leven we mee met de slachtoffers en we bidden dat de doden in Gods liefde geborgen zijn. Gods liefde is immers voor alle mensen bestemd. We bidden om herstel van de gewonden. We begrijpen dat homoseksuelen zich zeer getroffen voelen. Wij willen hen uitdrukkelijk laten weten dat wij met hen zij...

Meer >

Grote opkomst bij Pinksterfeest Dat maakt de tongen los

Pinksteren 2016 5Pinksteren 2016 4pinksteren 2016 2

Dat Maakt de Tongen Los op 16 mei j.l. werd goed bezocht. Dit nieuwe initiatief bracht bijna veertig mensen bij elkaar in de heerlijk beschutte en warme tuin van de broeders van Maastricht aan het Westeinde. Er werd uitgewisseld en gebeden en gezongen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Aandachtscentrum, de Buurtkerk uit het Valkenboskwartier, Focolare, het internationale Studentenpastoraat. Er waren katholieken, protestanten, remonstranten, lutheranen, doopsgezinden. Aan het einde hebben we elkaar gezegend met de liefde van de Geest van Jezus Christus en was er iets te drinken in het herstelde broederlijk Prieel!

Meer >

Pinksteren: dat maakt de tongen los !

vredesduifMaandag Tweede Pinksterdag nodigen de Haagse kerken van de HGK alle christenen uit om elkaar te ontmoeten in de tuin van het stadsklooster, Westeinde 101. de ontmoeting is om 16.00 uur. Er is gezamenlijk gebed, Bijbellezing en zang. Na afloop hapjes en drankjes. We kunnen elkaar informeren over ons geloofsgemeenschap, ons kerk en onze achtergrond. laat Pinksteren een echte ontmoetingsdag zijn in de Geest van Jezus Christus die leeft!

Graag aanmelding via secretaris@oecumenedenhaag.nl

Pinksterbijeenkomst 2016

Meer >

Terugblik dodenherdenking 2016

Na een eenvoudige gebedsviering en de stille herdenking bij het monument op het Carnegieplein, kwamen ongeveer 50 mensen bijeen in de Anglicaanse kerk voor prachtige muziek en gedichten die tot nadenken stemmen. De voorzitter sprak enige gedachten uit aan het begin van het concert. Die vindt U hieronder.

dodenherdenking 2016 2vredesconcert 2016

 

 

 

 

 

 

WELKOM DODENHERDENKING 2016 – VREDESCONCERT ANGLICAANSE KERK

 

Welkom bij dit concert, dit moment van bezinning.

Twee minuten stilte

Even geen telefoon of internet

Even je auto stil zetten

Even de tram of bus aan de kant zetten.

Alleen je eigen adem voelen en de vogels in de bomen

Nu wat ruimte voor muziek, gedichten en gedachten.

Meer dan anders is er...

Meer >