Uitnodiging en Programma voor Haagse Pastoresdag

de boskant

Beste pastores, collega’s, in en rondom Den Haag,

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken wil ik je van harte uitnodigen voor de Haagse Pastoresdag op vrijdag 11 maart a.s. in de Boskant.Deze dag is georganiseerd vanuit de HGK in samenwerking met de Boskant.

Te gast is Sara Maitland. Zij is gefascineerd door de stilte. Zij woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten deel van Noord west Engeland en schrijft daar over haar zoektocht, over wat deze stilte haar brengt, over de ambivalentie in zichzelf en in onze maatschappij tegenover die stilte. Haar boek is in 2010 in het Nederlands verschenen onder de...

Meer >

Gebed voor oecumene in St. Jacobuskerk

St. Jacobus

Ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid zal op zondag 23 januari zal ds. Margarithe Veen, secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een voorbede uitspreken in de eucharistieviering in de St. Jacobuskerk, Parkstraat. In deze viering zal deken A. van der Helm, tevens voorzitter van de HGK, voorgaan.

De viering wordt live uitgezonden via RKK op Nederland 2 vanaf 10.00 uur. Daaraan voorafgaande is er een interview met br. Sebastiaan van Taizé die vertelt over de ontmoeting in Rotterdam en over hoe God in een mensleven merkbaar aanwezig kan zijn. Voor de kerkgangers: later is de viering nog terug...

Meer >

Oecumenische gebedsviering in St. Jacobuskerk, Parkstraat

Oecumene

A.s. woensdag is om 19.30 uur ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid een oecumenische viering in de St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag.

Mgr.van Luyn, aftredend bisschop van Rotterdam en mevr. ds. T. Verhoeven, pred. Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag, gaan in deze viering voor. Het thema is Trouw en Toegewijd. Deze viering is voor iedereen toegankelijk.

Na de viering vergadert de Raad van de Haagse Gemeenschap van Kerken met de bisschop verder om te spreken over de toekomst van de oecumene en wordt deze website officieel gelanceerd.

Meer >

In Memoriam – Anton Houtepen (1940-2010) – Een bezield mens

Anton Houtepen

Door ds M. Veen, secr. HGK

Zaterdagavond 11 december jl. is op 70 jarige leeftijd prof. dr. Anton Houtepen overleden. Zijn gezondheid was sinds een paar jaar zorgelijk. Dat deed niets af van zijn volledige aanwezigheid in het oecumenische gesprek wanneer de ziekte op de achtergrond leek of hij zich weer sterker voelde. Zolang als ik hem heb gekend – vanaf eind jaren ’90 als student en later als gesprekspartner in verschillende oecumenische overleggen – is hij altijd bezield geweest vorm te geven aan de eenheid van de kerken en de blokkades uit de weg te ruimen die die weg tegen...

Meer >

Actie binnenstadskerken en Haagse Gemeenschap van Kerken geslaagd

Onlangs dreigden er plannen in de Gemeente Den Haag om op zondagochtend in de binnenstad tarieven voor parkeren in te voeren vanaf 09.00 uur. Dit zou voor de kerkgangers in het centrum van Den Haag bijzonder vervelend zijn. Er zijn in de binnenstad een aantal kerken die een regionale uitstraling hebben en waarvan de leden ver verspreid wonen. Zowel een aantal binnenstadskerken als de Haagse Gemeenschap van Kerken hebben tegen deze plannen bezwaar gemaakt. Aan deze plannen is gehoor gegeven: vanaf 1 maart is parkeren in de Binnenstad gratis tot 13.00 uur.

Zie http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Veranderingen-betaald-parkeren-in-Centrum.htm

We zijn blij dat het Gemeentebestuur naar de...

Meer >

Welkom

OecumeneDeze nieuwe website voor de Haagse Gemeenschap van kerken wordt geboren in een tijd waarin mensen zeggen dat kerken en in het bijzonder de oecumene de wind tegen hebben. Tegenwind is echter een bijzondere gelegenheid om de stem van Christus te verstaan. De leerlingen kijken angstig naar Jezus en ze zien dat Hij slaapt. Ze raken in paniek vanwege de tegenwind en maken Hem wakker. “Waar is je geloof?” vraagt Jezus (Marcus 4, 40). In de tegenwind wordt ons gevraagd om actief te blijven als leerlingen van het evangelie.

Op deze website kunt U lezen hoe we als kerken die deelnemen...

Meer >