oecumenische zomerontmoeting pastores en geestelijk verzorgers in Den Haag

Op 14 juni a.s. organiseert het bestuur van de HGK een ontmoeting van Haagse pastores van de lidkerken en waarnemers. Alle pastores, geestelijk verzorgers van de lidkerken en de waarnemers zijn welkom. Ook de raadsleden en leden van werkgroepen en commissies van de HGK zijn welkom.

De bijeenkomst is donderdagmiddag 14 juni 2012 van 16.00 tot 18.00 in de pastorie va de H.Jacobus de Meerdere, Willemstraat 60. Graag aanmelden via secretariaat (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

De voorzitter zal de aanwezigen toespreken rond 16.30 uur.

Meer >

Paasboodschap

Paasboodschap 2012: de opdracht van ons doopsel Pasen betekent voor de meeste christenen hernieuwing van hun doopbelofte. Het is de eerste dag van het nieuwe jaar, de dag waarop we Christus’ verrijzenis gedenken. Na zijn lijden en sterven heeft God Hem een weg gewezen door de dood heen naar het ware leven. God heeft een antwoord gegeven op het lijden dat Jezus heeft ondergaan. Dat antwoord heet “Leven”, een Leven dat groter is dan een graf. Dat graf bleek op Paasmorgen leeg te zijn. Het graf is geen plek om de Levende Christus te vinden. De leerlingen die daar toch heen...

Meer >

Bundel de krachten in een convenant

Op donderdag 22 maart lanceert de Raad van Kerken in Nederland een nieuwe campagne: “Bundel de krachten in een convenant”

Plaatselijke geloofsgemeenschappen worden uitgenodigd om convenanten te sluiten met elkaar. Een convenant legt de oecumene van het verleden als verworvenheid vast, viert de oecumene van het heden en maakt verdere afspraken voor de toekomst.

Het hanteren van een convenant is in de oecumene in Nederland nieuw; in Engeland is het al jaren een veel gebruikt instrument om de locale samenwerking vorm te geven.

Bij de start van de campagne zal op donderdag 22 maart 2012 in een bijeenkomst in de Johanneskerk in Amersfoort...

Meer >

Haagse gemeenschap van Kerken bezint zich op doop

Gisteren was Klaas van der Kamp van de Raad van kerken in Nederland op bezoek in de Raadsvergadering van de HGK en sprak over de aanstaande wederzijdse dooperkenning door acht kerken. Zijn inleiding is te vinden op de website van de landelijke raad http://bit.ly/y1jNKK Er ontspon zich een diepgaand gesprek over de zin van rituelen, de verhouding tussen kerk en de doop, tussen de Kerk van Christus en kerkgenootschappen, over de gevolgen van deze dooperkenning voor verdere stappen zoals een gesprek over eucharistie avondmaal.

Meer >

Bezinning in de vredesweek

In de vredesweek organiseert het Haags Interkerkelijk Vredesberaad, commissie van de Haagse Gemeenschap van kerken, een bezinningsavond rond de film Des Hommes et des Dieux. Het leven van Trappistenmonniken in het Islamitische Algerije. Ondanks veel geweld blijven de de monniken zich inzetten voor de noden van de mensen. Een belangrijke film over religieuze thema’s en over interreligieuze dialoog. Na de film nagesprek olv Ad van der Helm, voorzitter HGK. Locatie: De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, woensdag 21 september om 20.15.

Meer >

Herdenkingsbijeenkomst zondag 14 augustus

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt U van harte uit voor een oecumenische herdenkingsbijeenkomst i.v.m. het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Voorbereidingscomité van de Duizichtkerk-Vredeskapel. Zij vindt plaats op zondag 14 augustus 2011 om 17.00 uur in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag. Het thema van de bijeenkomst is Uit de verborgenheid. Er worden herinneringen verteld en mensen spreken van hun persoonlijke wegen tot verzoening. Sprekers zijn o.a. de heer Govert Huyser, generaal b.d. en oud-jongenskamper, mw. Henriette van Raalte, mw. Doortje Mol, dhr. Johan Reinders Folmer en...

Meer >

geslaagde kerke(n)nach(t)

Ongeveer 2000 mensen hebben kerken in Den Haag bezocht tijdens de jongste kerkennacht 2011. De musical begeleid door de Vliegende Speeldoos in de Thomaskerk was mooi, ontroerend en feestelijk. De muzikale afsluiting in de Lutherse kerk met Astrid Seriese met de Kleurrijke Mama’s omringd door het gelegenheidskoor werd door veel vrijwilligers bijgewoond. Ook wethouder K.Klein was daarbij aanwezig hetgeen zeer gewaardeerd werd. Op zondagochtend was er in de Boskant een nazit waarbij een boekje met interviews met christenen die grensoverschrijdend werken in een globaliserende wereld aan de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, dhr. J.Franssen werd aangeboden.

Meer >

CARILLON ESTAFETTE

Donderdag 23 juni werd de kerkennacht (in De Haag ‘Kerkenach) aangekondigd door het luiden van kerkklokken: dit ging van de ene stad naar de andere. Om 12.30 kwam het in Den Haag aan. Pastoor van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, ontvangt een telefoontje van de Westerkerk te Amsterdam met het verzoek om het stokje over te nemen

Meer >

Inspirerend programmaboekje voor de Haagse Kerkenach

Programma Kerkennacht 2011

De Haagse kerkennacht staat voor de deur. Kerken openen hun deuren voor hun buren en voor alle nieuwsgierige voorbijgangers. Op zaterdagavond 25 juni staan onze deuren wijd open voor mensen die anders de drempel niet zo gemakkelijk over gaan. Ze worden welkom geheten en gastvrij onthaald om op vrijblijvende wijze kennis te nemen van wat er achter die fraaie deuren gebeurt.

Op kerkennacht 2011 openen ruim 25 kerken in onze stad hun deuren voor muziek en stilte, voor bezinning en gesprek, voor film en kunst, voor verhalen uit de Bijbel en verhalen van mensen nu. Alle Hagenaars kunnen kennismaken...

Meer >

Zangers gezocht

ZING MEE IN HET PROJECT KOOR O.L.V. ASTRID SERIESE

tijdens de Kerkennacht in Den Haag (zaterdagavond 25 juni, 22.30 uur, Lutherse Kerk) doe mee met één of alle repeties, op:

ZATERDAG 28 MEI, 10.30 – 13.00 uur Lukaskerk, Om en Bij 2

ZATERDAG 18 JUNI, 10.30 – 13.00 uur Pastoor van Ars-kerk, Aaltje Noorderwierstraat 4

DINSDAG 21 JUNI, 20.00 – 22.00 uur Vredeskapel, Malakkastraat 3 Samen met ‘de kleurrijke Mama’s’, diverse muzikanten, en onder leiding van Astrid Seriese, zal een bijzonder koor van mensen uit de kerken van heel Den Haag van zich laten horen tijdens de kerken-nacht. Voor deze gelegenheid heeft Astrid twee...

Meer >