JOM HASJOA – DAG DER VERNIETIGING – zondag 21 april

ZONDAG 21 APRIL 2013 OM 16 UUR IN DE KLOOOSTERKERK LANGE VOORHOUT 4, DEN HAAG

JOM HASJOA is de gedenkdag voor de slachtoffers van de Holocaust, vastgesteld op de 28e Nissan van de vernietiging van het getto in Warschau.

In aansluiting op deze gedenkdag in Joodse kringen komen op enkele plaatsen in ons land jaarlijks Christenen en Joden bijeen.

Hiervoor organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken dit jaar voor de 28e keer een samenkomst van Joden en Christenen. Deze herdenking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 op zondag 21 april, aanvang om 16 uur.

Thema van de bijeenkomst is: HERDENKEN

Chazzan Ken Gould...

Meer >

Gastendienst Apostolisch Genootschap

Op zondag 10 maart 2013 wordt bij Het Apostolisch Genootschap een Gastendienst gehouden. In deze dienst wordt ten behoeve van mensen die het genootschap niet kennen bijzondere aandacht gegeven aan het ontstaan en de achtergrond van het genootschap, de uitwerking van de doelstelling (“In liefde werken aan een menswaardige wereld”), het godsbegrip en de rituelen. In bijgaande flyer vindt u enige nadere toelichting. De dienst begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) en het adres is Loevesteinlaan 170, bij het Almeloplein. Indien u belangstelling heeft bent u van harte welkom.

Meer >

Raadsvergadering

Op 23 januari a.s. zullen de leden van de Haagse Gemeenschap van Kerken met elkaar in gesprek gaan over de uitgangspunten van de HGK.

Preambule Oude Statuten (1980)

De Gemeenschap van kerken te ’s-Gravenhage, gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: De Gemeenschap van Kerken wordt gevormd door kerken en geloofsgemeenschappen te ’s-Gravenhage, die zich in het geloof in de ene Heer Jezus Christus geheel aan Hem gebonden weten en met elkaar voor de wereld verantwoordelijk. Zij willen deze in Christus gegeven eenheid gestalte geven, door zich gezamenlijk te beraden en samen te handelen, waar en wanneer zij hun gescheidenheid voor deze...

Meer >

Week van Gebed 2013

In het kader van de Week van Gebed 2013 is er op woensdag 23 januari om 19.30 uur onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken een avondgebed in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170, Den Haag.

Hartelijk welkom!

Meer >

Voorzitter HGK, Ad van der Helm, bisschoppelijk vicaris

Met ingang van 1 januari 2013 zal Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, twee priesters van het bisdom benoemen tot bisschoppelijk vicaris: dr. A.J.M. van der Helm (50) voor het regio-vicariaat Den Haag en drs. H.M.W. Egging (54) voor het regio-vicariaat Rotterdam.

De benoeming tot bisschoppelijk vicaris geldt voor de duur van drie jaar. Dr. A. van der Helm en drs. H. Egging blijven naast hun taak als vicaris (0.5 fte) werkzaam in het parochiepastoraat (0.5 fte) vooralsnog in de steden Den Haag en Rotterdam. Zij zullen ten behoeve van hun werkzaamheden als vicaris een werkplek krijgen in het...

Meer >

GEEN GESPREK BURGEMEESTER EN HGK

Vandaag heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken een antwoord gekregen van burgemeester van Aartsen. Hij ziet geen aanleiding om met de HGK in gesprek te gaan. We krijgen dus geen kans om onze meningen naar voren te brengen en van hem zijn overwegingen te horen. Het zal op de agenda komen van de raadsvergadering volgende week woensdag.

Meer >

Cursus Theologische Vorming voor geinteresseerden 2013

Theologie Voor Geïnteresseerden: Een ontdekkingsreis in de wereld van geloof en bijbel

Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen? Misschien is de cursus “Theologie Voor Geïnteresseerden” dan iets voor u. Het is een driejarige cursus. De cursus heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde.

In januari 2013 start er weer een nieuw 1e jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 15) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavonden of op donderdagmiddagen te volgen. De kosten voor de cursus bedragen...

Meer >

Kerkennacht 2013

In het weekend van 22 juni 2013 wordt de kerkennacht weer georganiseerd. Overal in Nederland doen kerken hun deuren open en laten zij zien wat zij in huis hebben. Zo ook in den Haag en omgeving.

Voor kerken die mee willen doen, u kunt informatie en tips en trucs aanvragen bij de secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

Voor bezoekers: hou de berichten in de gaten

Voor geïnteresseerde medewerkers: vraag uw kerkbestuur of uw kerk ook (weer) meedoet aan de kerkennacht en of u soms kunt helpen

Meer >

Kerken en stemlocatie

De Haagse gemeenschap van Kerken heeft in een brief aan de Gemeenteraad van Den Haag zijn teleurstelling en verbazing uitgesproken over het besluit om kerkelijke gebouwen uit te sluiten als stembureau. De Haagse kerken voelen zich geschoffeerd door het wantrouwen dat uit dit besluit spreekt. Zij wijzen op de samenwerking van kerken en gelovigen met de Gemeente Den Haag, met andere reliegies en levensovertuigingen op het terrein van sociaal-maatschappelijke projecten. Zij vragen zich af of de gemeentelijke overheid beseft welke bijdrage kerken en christenen leveren aan het goed functioneren van de samenleving. Ook menen zij dat de Gemeente met twee monden...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk – Bouwen met Vertrouwen

De stichting Prinsjesdagviering organiseert op dinsdag 18 september 2012 een interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar 2012-2013.

Dinsdag 18 september 2012 van 10.30 tot 11.15 uur Grote Kerk van Den Haag

Meer >