Herdenking 4 mei vredeskapel

Op 4 mei a.s. worden de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen die daar gevoerd zijn. Sinds enkele jaren sluit de HGK zich aan bij de lokale herdenking in de vredeskapel, Malakkastraat 3. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn zijn deze samenkomst en om er een licht te ontsteken voor de gestorvenen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Vervolgens lopen we naar het Carnegieplein om ons aan te sluiten bij de stedelijke herdenking en daar een krans te legen bij het monument.

Meer >

Kerkennacht 2013!!!

 

Op zaterdag 22 juni vindt opnieuw, net als in 2011, de Kerkennach(t) plaats. In de hele stad gaan kerken open en valt te zien en te horen waarin men goed is: een concert op een bijzonder orgel of van een knap koor, een missieproject, een catecheseproject, een korte cursus, een maatschappelijk debat, een rondleiding door een bijzonder gebouw, een leerhuisactiviteit of iets anders. Het mooiste is, als je net als bij een estafette van het ene naar het andere evenement, van de ene naar de andere kerk kunt fietsen! Het meer centrale programma is als volgt: • Nachtwandeling met veel jonge...

Meer >

Discussie in Haagse gemeenteraad wordt voortgezet over stemlocaties

Het bestuur van de HGK is blij dat volgens de informatie van het CDA de burgemeester aangeeft dat bij de volgende verkiezingen ook kerkelijke locaties weer kunnen worden ingezet als stemlocatie. Hiermee is het standpunt behoorlijk gewijzigd. Eerst was de scheiding kerk en staat de reden om kerken te weren als stembureau, daarna de mogelijke psychologische drempel om te stemmen in kerken en nu moeten stemlocaties in de loop(route) liggen. Fractievoorzitter Gert-Jan Bakker: “Dat de gemeente zoveel mogelijk mensen wil verleiden om te gaan stemmen is een goed streven. De opkomst in kerken de afgelopen jaren laat zien dat kerken...

Meer >

JOM HASJOA – DAG DER VERNIETIGING – zondag 21 april

ZONDAG 21 APRIL 2013 OM 16 UUR IN DE KLOOOSTERKERK LANGE VOORHOUT 4, DEN HAAG

JOM HASJOA is de gedenkdag voor de slachtoffers van de Holocaust, vastgesteld op de 28e Nissan van de vernietiging van het getto in Warschau.

In aansluiting op deze gedenkdag in Joodse kringen komen op enkele plaatsen in ons land jaarlijks Christenen en Joden bijeen.

Hiervoor organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken dit jaar voor de 28e keer een samenkomst van Joden en Christenen. Deze herdenking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 op zondag 21 april, aanvang om 16 uur.

Thema van de bijeenkomst is: HERDENKEN

Chazzan Ken Gould...

Meer >

Gastendienst Apostolisch Genootschap

Op zondag 10 maart 2013 wordt bij Het Apostolisch Genootschap een Gastendienst gehouden. In deze dienst wordt ten behoeve van mensen die het genootschap niet kennen bijzondere aandacht gegeven aan het ontstaan en de achtergrond van het genootschap, de uitwerking van de doelstelling (“In liefde werken aan een menswaardige wereld”), het godsbegrip en de rituelen. In bijgaande flyer vindt u enige nadere toelichting. De dienst begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) en het adres is Loevesteinlaan 170, bij het Almeloplein. Indien u belangstelling heeft bent u van harte welkom.

Meer >

Raadsvergadering

Op 23 januari a.s. zullen de leden van de Haagse Gemeenschap van Kerken met elkaar in gesprek gaan over de uitgangspunten van de HGK.

Preambule Oude Statuten (1980)

De Gemeenschap van kerken te ’s-Gravenhage, gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: De Gemeenschap van Kerken wordt gevormd door kerken en geloofsgemeenschappen te ’s-Gravenhage, die zich in het geloof in de ene Heer Jezus Christus geheel aan Hem gebonden weten en met elkaar voor de wereld verantwoordelijk. Zij willen deze in Christus gegeven eenheid gestalte geven, door zich gezamenlijk te beraden en samen te handelen, waar en wanneer zij hun gescheidenheid voor deze...

Meer >

Week van Gebed 2013

In het kader van de Week van Gebed 2013 is er op woensdag 23 januari om 19.30 uur onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken een avondgebed in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170, Den Haag.

Hartelijk welkom!

Meer >

Voorzitter HGK, Ad van der Helm, bisschoppelijk vicaris

Met ingang van 1 januari 2013 zal Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, twee priesters van het bisdom benoemen tot bisschoppelijk vicaris: dr. A.J.M. van der Helm (50) voor het regio-vicariaat Den Haag en drs. H.M.W. Egging (54) voor het regio-vicariaat Rotterdam.

De benoeming tot bisschoppelijk vicaris geldt voor de duur van drie jaar. Dr. A. van der Helm en drs. H. Egging blijven naast hun taak als vicaris (0.5 fte) werkzaam in het parochiepastoraat (0.5 fte) vooralsnog in de steden Den Haag en Rotterdam. Zij zullen ten behoeve van hun werkzaamheden als vicaris een werkplek krijgen in het...

Meer >

GEEN GESPREK BURGEMEESTER EN HGK

Vandaag heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken een antwoord gekregen van burgemeester van Aartsen. Hij ziet geen aanleiding om met de HGK in gesprek te gaan. We krijgen dus geen kans om onze meningen naar voren te brengen en van hem zijn overwegingen te horen. Het zal op de agenda komen van de raadsvergadering volgende week woensdag.

Meer >

Cursus Theologische Vorming voor geinteresseerden 2013

Theologie Voor Geïnteresseerden: Een ontdekkingsreis in de wereld van geloof en bijbel

Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen? Misschien is de cursus “Theologie Voor Geïnteresseerden” dan iets voor u. Het is een driejarige cursus. De cursus heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde.

In januari 2013 start er weer een nieuw 1e jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 15) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavonden of op donderdagmiddagen te volgen. De kosten voor de cursus bedragen...

Meer >