Kerkennacht 2011

De Haagse Kerkennacht zal zich op zaterdagavond 25 juni grotendeels afspelen in en rond vele kerken in de stad. Na afloop van al die verschillende activiteiten is er onder leiding van Astrid Seriese een gezamenlijke muzikale manifestatie in de binnenstad die is bedoeld voor iedereen die maar mee wil doen, met als thema: “Ken je mij…? Laat van je horen!” Onderdeel van dit openlucht gebeuren is het zingen van een lied dat speciaal voor de Haagse Kerkennacht wordt gemaakt. Maar waar moet dat lied over gaan…. hoe laten wij in de kerkennacht van ons horen…. waar zingen al die mensen...

Meer >

Dodenherdenking

Om 19.00 uur vindt een oecumenische samenkomst plaats in de Vredeskapel aan de Malakkastraat waarna men in een stille tocht trekt naar het gemeentelijk monument bij het vredespaleis.

Meer >

Haagse Kerkennacht 25 juni 2011

Meedoen aan de Haagse Kerkennacht…. zaterdag 25 juni 2011 Aan alle kerken, parochies, wijkgemeenten, en kerkelijke gemeenschappen in Den Haag, Op zaterdag 25 juni vieren wij met elkaar de Haagse Kerkennacht. Samen met de andere 3 grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en een zestal kleinere steden treden de kerken dit weekend naar buiten in hun stad en wijk. Het doel van de ‘kerkennacht’ is tweeledig: het versterken en zichtbaar maken van de relatie tussen kerk en buurt/stad, en het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen de kerken in oecumenisch verband.

Na het succes en élan van de Haagse kerkendagen in 2009, heeft...

Meer >

Paasgroet voor leden en waarnemers

GEZEGEND PASEN

VOOR ALLE KERKEN DIE LID OF WAARNEMER ZIJN VAN DE HAAGSE GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Deze week gedenken de christelijke kerken het lijden, sterven van Christus en zijn opstanding op Paasmorgen. In talrijke kerken komen christenen bijeen om hun geloof te vieren en in naam van Christus te bidden voor vrede in de wereld.

Ondanks de verschillen tussen de kerken verbindt dit paasfeest ons allen met elkaar. Het is Christus die ons bijeenhoudt. Op de vooravond van zijn sterven bidt hij uitdrukkelijk om eenheid tussen de leerlingen en de wereld. Deze eenheid staat al van het begin af aan onder druk....

Meer >

Uitnodiging en Programma voor Haagse Pastoresdag

de boskant

Beste pastores, collega’s, in en rondom Den Haag,

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken wil ik je van harte uitnodigen voor de Haagse Pastoresdag op vrijdag 11 maart a.s. in de Boskant.Deze dag is georganiseerd vanuit de HGK in samenwerking met de Boskant.

Te gast is Sara Maitland. Zij is gefascineerd door de stilte. Zij woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten deel van Noord west Engeland en schrijft daar over haar zoektocht, over wat deze stilte haar brengt, over de ambivalentie in zichzelf en in onze maatschappij tegenover die stilte. Haar boek is in 2010 in het Nederlands verschenen onder de...

Meer >

Gebed voor oecumene in St. Jacobuskerk

St. Jacobus

Ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid zal op zondag 23 januari zal ds. Margarithe Veen, secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een voorbede uitspreken in de eucharistieviering in de St. Jacobuskerk, Parkstraat. In deze viering zal deken A. van der Helm, tevens voorzitter van de HGK, voorgaan.

De viering wordt live uitgezonden via RKK op Nederland 2 vanaf 10.00 uur. Daaraan voorafgaande is er een interview met br. Sebastiaan van Taizé die vertelt over de ontmoeting in Rotterdam en over hoe God in een mensleven merkbaar aanwezig kan zijn. Voor de kerkgangers: later is de viering nog terug...

Meer >

Oecumenische gebedsviering in St. Jacobuskerk, Parkstraat

Oecumene

A.s. woensdag is om 19.30 uur ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid een oecumenische viering in de St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag.

Mgr.van Luyn, aftredend bisschop van Rotterdam en mevr. ds. T. Verhoeven, pred. Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag, gaan in deze viering voor. Het thema is Trouw en Toegewijd. Deze viering is voor iedereen toegankelijk.

Na de viering vergadert de Raad van de Haagse Gemeenschap van Kerken met de bisschop verder om te spreken over de toekomst van de oecumene en wordt deze website officieel gelanceerd.

Meer >

In Memoriam – Anton Houtepen (1940-2010) – Een bezield mens

Anton Houtepen

Door ds M. Veen, secr. HGK

Zaterdagavond 11 december jl. is op 70 jarige leeftijd prof. dr. Anton Houtepen overleden. Zijn gezondheid was sinds een paar jaar zorgelijk. Dat deed niets af van zijn volledige aanwezigheid in het oecumenische gesprek wanneer de ziekte op de achtergrond leek of hij zich weer sterker voelde. Zolang als ik hem heb gekend – vanaf eind jaren ’90 als student en later als gesprekspartner in verschillende oecumenische overleggen – is hij altijd bezield geweest vorm te geven aan de eenheid van de kerken en de blokkades uit de weg te ruimen die die weg tegen...

Meer >

Actie binnenstadskerken en Haagse Gemeenschap van Kerken geslaagd

Onlangs dreigden er plannen in de Gemeente Den Haag om op zondagochtend in de binnenstad tarieven voor parkeren in te voeren vanaf 09.00 uur. Dit zou voor de kerkgangers in het centrum van Den Haag bijzonder vervelend zijn. Er zijn in de binnenstad een aantal kerken die een regionale uitstraling hebben en waarvan de leden ver verspreid wonen. Zowel een aantal binnenstadskerken als de Haagse Gemeenschap van Kerken hebben tegen deze plannen bezwaar gemaakt. Aan deze plannen is gehoor gegeven: vanaf 1 maart is parkeren in de Binnenstad gratis tot 13.00 uur.

Zie http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Veranderingen-betaald-parkeren-in-Centrum.htm

We zijn blij dat het Gemeentebestuur naar de...

Meer >

Welkom

OecumeneDeze nieuwe website voor de Haagse Gemeenschap van kerken wordt geboren in een tijd waarin mensen zeggen dat kerken en in het bijzonder de oecumene de wind tegen hebben. Tegenwind is echter een bijzondere gelegenheid om de stem van Christus te verstaan. De leerlingen kijken angstig naar Jezus en ze zien dat Hij slaapt. Ze raken in paniek vanwege de tegenwind en maken Hem wakker. “Waar is je geloof?” vraagt Jezus (Marcus 4, 40). In de tegenwind wordt ons gevraagd om actief te blijven als leerlingen van het evangelie.

Op deze website kunt U lezen hoe we als kerken die deelnemen...

Meer >