geslaagde kerke(n)nach(t)

Ongeveer 2000 mensen hebben kerken in Den Haag bezocht tijdens de jongste kerkennacht 2011. De musical begeleid door de Vliegende Speeldoos in de Thomaskerk was mooi, ontroerend en feestelijk. De muzikale afsluiting in de Lutherse kerk met Astrid Seriese met de Kleurrijke Mama’s omringd door het gelegenheidskoor werd door veel vrijwilligers bijgewoond. Ook wethouder K.Klein was daarbij aanwezig hetgeen zeer gewaardeerd werd. Op zondagochtend was er in de Boskant een nazit waarbij een boekje met interviews met christenen die grensoverschrijdend werken in een globaliserende wereld aan de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, dhr. J.Franssen werd aangeboden.

Meer >

CARILLON ESTAFETTE

Donderdag 23 juni werd de kerkennacht (in De Haag ‘Kerkenach) aangekondigd door het luiden van kerkklokken: dit ging van de ene stad naar de andere. Om 12.30 kwam het in Den Haag aan. Pastoor van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, ontvangt een telefoontje van de Westerkerk te Amsterdam met het verzoek om het stokje over te nemen

Meer >

Inspirerend programmaboekje voor de Haagse Kerkenach

Programma Kerkennacht 2011

De Haagse kerkennacht staat voor de deur. Kerken openen hun deuren voor hun buren en voor alle nieuwsgierige voorbijgangers. Op zaterdagavond 25 juni staan onze deuren wijd open voor mensen die anders de drempel niet zo gemakkelijk over gaan. Ze worden welkom geheten en gastvrij onthaald om op vrijblijvende wijze kennis te nemen van wat er achter die fraaie deuren gebeurt.

Op kerkennacht 2011 openen ruim 25 kerken in onze stad hun deuren voor muziek en stilte, voor bezinning en gesprek, voor film en kunst, voor verhalen uit de Bijbel en verhalen van mensen nu. Alle Hagenaars kunnen kennismaken...

Meer >

Zangers gezocht

ZING MEE IN HET PROJECT KOOR O.L.V. ASTRID SERIESE

tijdens de Kerkennacht in Den Haag (zaterdagavond 25 juni, 22.30 uur, Lutherse Kerk) doe mee met één of alle repeties, op:

ZATERDAG 28 MEI, 10.30 – 13.00 uur Lukaskerk, Om en Bij 2

ZATERDAG 18 JUNI, 10.30 – 13.00 uur Pastoor van Ars-kerk, Aaltje Noorderwierstraat 4

DINSDAG 21 JUNI, 20.00 – 22.00 uur Vredeskapel, Malakkastraat 3 Samen met ‘de kleurrijke Mama’s’, diverse muzikanten, en onder leiding van Astrid Seriese, zal een bijzonder koor van mensen uit de kerken van heel Den Haag van zich laten horen tijdens de kerken-nacht. Voor deze gelegenheid heeft Astrid twee...

Meer >

Kerkennacht 2011

De Haagse Kerkennacht zal zich op zaterdagavond 25 juni grotendeels afspelen in en rond vele kerken in de stad. Na afloop van al die verschillende activiteiten is er onder leiding van Astrid Seriese een gezamenlijke muzikale manifestatie in de binnenstad die is bedoeld voor iedereen die maar mee wil doen, met als thema: “Ken je mij…? Laat van je horen!” Onderdeel van dit openlucht gebeuren is het zingen van een lied dat speciaal voor de Haagse Kerkennacht wordt gemaakt. Maar waar moet dat lied over gaan…. hoe laten wij in de kerkennacht van ons horen…. waar zingen al die mensen...

Meer >

Dodenherdenking

Om 19.00 uur vindt een oecumenische samenkomst plaats in de Vredeskapel aan de Malakkastraat waarna men in een stille tocht trekt naar het gemeentelijk monument bij het vredespaleis.

Meer >

Haagse Kerkennacht 25 juni 2011

Meedoen aan de Haagse Kerkennacht…. zaterdag 25 juni 2011 Aan alle kerken, parochies, wijkgemeenten, en kerkelijke gemeenschappen in Den Haag, Op zaterdag 25 juni vieren wij met elkaar de Haagse Kerkennacht. Samen met de andere 3 grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en een zestal kleinere steden treden de kerken dit weekend naar buiten in hun stad en wijk. Het doel van de ‘kerkennacht’ is tweeledig: het versterken en zichtbaar maken van de relatie tussen kerk en buurt/stad, en het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen de kerken in oecumenisch verband.

Na het succes en élan van de Haagse kerkendagen in 2009, heeft...

Meer >

Paasgroet voor leden en waarnemers

GEZEGEND PASEN

VOOR ALLE KERKEN DIE LID OF WAARNEMER ZIJN VAN DE HAAGSE GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Deze week gedenken de christelijke kerken het lijden, sterven van Christus en zijn opstanding op Paasmorgen. In talrijke kerken komen christenen bijeen om hun geloof te vieren en in naam van Christus te bidden voor vrede in de wereld.

Ondanks de verschillen tussen de kerken verbindt dit paasfeest ons allen met elkaar. Het is Christus die ons bijeenhoudt. Op de vooravond van zijn sterven bidt hij uitdrukkelijk om eenheid tussen de leerlingen en de wereld. Deze eenheid staat al van het begin af aan onder druk....

Meer >

Uitnodiging en Programma voor Haagse Pastoresdag

de boskant

Beste pastores, collega’s, in en rondom Den Haag,

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken wil ik je van harte uitnodigen voor de Haagse Pastoresdag op vrijdag 11 maart a.s. in de Boskant.Deze dag is georganiseerd vanuit de HGK in samenwerking met de Boskant.

Te gast is Sara Maitland. Zij is gefascineerd door de stilte. Zij woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten deel van Noord west Engeland en schrijft daar over haar zoektocht, over wat deze stilte haar brengt, over de ambivalentie in zichzelf en in onze maatschappij tegenover die stilte. Haar boek is in 2010 in het Nederlands verschenen onder de...

Meer >

Gebed voor oecumene in St. Jacobuskerk

St. Jacobus

Ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid zal op zondag 23 januari zal ds. Margarithe Veen, secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een voorbede uitspreken in de eucharistieviering in de St. Jacobuskerk, Parkstraat. In deze viering zal deken A. van der Helm, tevens voorzitter van de HGK, voorgaan.

De viering wordt live uitgezonden via RKK op Nederland 2 vanaf 10.00 uur. Daaraan voorafgaande is er een interview met br. Sebastiaan van Taizé die vertelt over de ontmoeting in Rotterdam en over hoe God in een mensleven merkbaar aanwezig kan zijn. Voor de kerkgangers: later is de viering nog terug...

Meer >