Week van Gebed 2013

In het kader van de Week van Gebed 2013 is er op woensdag 23 januari om 19.30 uur onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken een avondgebed in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170, Den Haag.

Hartelijk welkom!

Meer >

Voorzitter HGK, Ad van der Helm, bisschoppelijk vicaris

Met ingang van 1 januari 2013 zal Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, twee priesters van het bisdom benoemen tot bisschoppelijk vicaris: dr. A.J.M. van der Helm (50) voor het regio-vicariaat Den Haag en drs. H.M.W. Egging (54) voor het regio-vicariaat Rotterdam.

De benoeming tot bisschoppelijk vicaris geldt voor de duur van drie jaar. Dr. A. van der Helm en drs. H. Egging blijven naast hun taak als vicaris (0.5 fte) werkzaam in het parochiepastoraat (0.5 fte) vooralsnog in de steden Den Haag en Rotterdam. Zij zullen ten behoeve van hun werkzaamheden als vicaris een werkplek krijgen in het...

Meer >

GEEN GESPREK BURGEMEESTER EN HGK

Vandaag heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken een antwoord gekregen van burgemeester van Aartsen. Hij ziet geen aanleiding om met de HGK in gesprek te gaan. We krijgen dus geen kans om onze meningen naar voren te brengen en van hem zijn overwegingen te horen. Het zal op de agenda komen van de raadsvergadering volgende week woensdag.

Meer >

Cursus Theologische Vorming voor geinteresseerden 2013

Theologie Voor Geïnteresseerden: Een ontdekkingsreis in de wereld van geloof en bijbel

Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen? Misschien is de cursus “Theologie Voor Geïnteresseerden” dan iets voor u. Het is een driejarige cursus. De cursus heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde.

In januari 2013 start er weer een nieuw 1e jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 15) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavonden of op donderdagmiddagen te volgen. De kosten voor de cursus bedragen...

Meer >

Kerkennacht 2013

In het weekend van 22 juni 2013 wordt de kerkennacht weer georganiseerd. Overal in Nederland doen kerken hun deuren open en laten zij zien wat zij in huis hebben. Zo ook in den Haag en omgeving.

Voor kerken die mee willen doen, u kunt informatie en tips en trucs aanvragen bij de secretaris van de Haagse Gemeenschap van Kerken (secretaris@oecumenedenhaag.nl)

Voor bezoekers: hou de berichten in de gaten

Voor geïnteresseerde medewerkers: vraag uw kerkbestuur of uw kerk ook (weer) meedoet aan de kerkennacht en of u soms kunt helpen

Meer >

Kerken en stemlocatie

De Haagse gemeenschap van Kerken heeft in een brief aan de Gemeenteraad van Den Haag zijn teleurstelling en verbazing uitgesproken over het besluit om kerkelijke gebouwen uit te sluiten als stembureau. De Haagse kerken voelen zich geschoffeerd door het wantrouwen dat uit dit besluit spreekt. Zij wijzen op de samenwerking van kerken en gelovigen met de Gemeente Den Haag, met andere reliegies en levensovertuigingen op het terrein van sociaal-maatschappelijke projecten. Zij vragen zich af of de gemeentelijke overheid beseft welke bijdrage kerken en christenen leveren aan het goed functioneren van de samenleving. Ook menen zij dat de Gemeente met twee monden...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk – Bouwen met Vertrouwen

De stichting Prinsjesdagviering organiseert op dinsdag 18 september 2012 een interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar 2012-2013.

Dinsdag 18 september 2012 van 10.30 tot 11.15 uur Grote Kerk van Den Haag

Meer >

ONVRIJHEID – VRIJHEID – ONVRIJHEID

De voorzitter van de HGK heeft zijn gedachten rond vrijheid en onvrijheid uitgesproken tijdens de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Vrijheid is ook een geestelijke aangelegenheid die van mensen innerlijke volwassenheid en geestelijke groei vragen. Mensen getuigden daarvan, terwijl zij toch in gevangenschap verkeerden en na de capitulatie van Japan opnieuw in een precaire en zelfs gevaarlijke situatie verkeerden.

Welkom U allen bij deze samenkomst in de Duinzichtkerk bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Voor talloze mensen is 15 augustus een moment van een veelheid aan herinneringen en gevoelens. Op...

Meer >

12 augustus 2012 – ‘Onvrijheid –vrijheid – onvrijheid’ Herdenking Japanse capitulatie 15 augustus 1945

“Herdenken”, zegt pastoor Ad van der Helm, “is met beide benen in de wereld van vandaag staan”. De speciale dienst komende zondag in de Duinzichtkerk is weliswaar gewijd aan de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, toch gaat het bij de bijeenkomst niet alleen om het herdenken van de gruwelijke geschiedenis die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in het vroegere Nederlands-Indië afspeelde. De voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken benadrukt: “De geschiedenis leert ons ervoor te waken dat zoiets niet meer zal gebeuren. Haat ligt om de hoek van de deur. Wij zijn een wantrouwende samenleving geworden, naar...

Meer >

Beleidsvoornemens 2013-2015

Het bestuur van de HGK heeft na overleg met de Raad op 20 juni j.l. een aantal beleidsvoornemens vastgesteld. voor de komende drie jaar. Kernwoord is KOINONIA – evangelische gemeenschap – en de aandachtsvelden zijn: zichtbaarheid van het evangelie, jongeren en scholen, dienstbaarheid aan de samenleving. Zie Beleidsvoornemens 2013-2015

 

Meer >