welkomstwoord herdenking 11 augustus

Nieuw_Amsterdam_Wilhelminakade_Rotterdam_23-08-1965tijdens de bijeenkomst in Duinzichtkerk heeft de voorzitter het navolgende welkomstwoord uitgesproken:

Van overleven naar overlevering

bericht van de NOS

Van harte welkom bij deze herdenkingsbijeenkomst van het einde van de tweede wereldoorlog in Azië. Komende donderdag 15 augustus is de officiële herdenking die bij vele mensen weer herinneringen oproept aan een pijnlijk verleden. Dat oorlog wonden slaat in mensen en tussen mensen, weten we maar al te goed. De oorlog in Indië was bijzonder wreed en gewelddadig en bovendien was de situatie uiterst complex en de slachtoffers zaten tussen verschillende partijen en wisten niet altijd van welke kant hulp kwam of vanwaar...

Meer >

11 augustus 2013 – herdenking capitulatie van Japan – van overleven naar overlevering

Duinzichtkerk, van Hogenhoucklaan 89, 17.00 uur.

Op zondag 11 augustus houdt de Haagse Gemeenschap van Kerken samen met de Duinzichtkerk Gemeente in Den Haag een herdenkingsbijeenkomst met als thema ‘Van overleven naar overlevering’. Het is voor het eerst in Nederland dat er stil wordt gestaan bij de vele kinderen die de reis op het repatriëringschip de Nieuw Amsterdam niet hebben overleefd.

Een groot aantal kinderen aan boord van de Nieuw Amsterdam overleed aan de gevolgen van mazelen. Doortje Mol-Verwey (76) en Henriette van Raalte-Geel (73) die zelf als jonge kinderen (8 en 5 jaar) de interneringskampen overleefden en deze reis meemaakten,...

Meer >

Prinsjesdag begint in de Grote Kerk

Stichting Prinsjesdagviering nodigt u uit tot het bijwonen van de interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar 2013 – 2014 te houden op Dinsdag 17 september 2013 van 10.30 – 11.15 uur in de Grote Kerk van Den Haag Thema: “Innerlijke beschaving: leidraad naar vrede” Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

Meer >

verkondiging gebedsviering kerknnacht 22 juni 2013

Tijdens de gebedsviering in de katholieke Elandstraat sprak voorzitter A.v.d.Helm de volgende verkondiging uit: Preek kerkennacht 2013

Verwarring compleet: is het nu kerkendag of is het kerkennacht? Hoe kun je nu van een kerkennacht spreken als de activiteiten overdag zijn? Hier in Den Haag hebben we gekozen voor activiteiten op de dag en in de avond, terwijl elders men wel tot diep in de nacht bedehuizen kan betreden. Er zijn wel 50 plaatsen waar activiteiten zijn, van Achlum tot Zaandam, van Amsterdam tot Losser. Een Kerkennacht van wel 24 uur die over heel Nederland wordt uitgerold! We zijn blij dat we vandaag...

Meer >

Kerkennacht 2013 – Den Haag doet mee op zaterdag 22 juni!

Het programma in Den Haag is bekend en Programma 22 juni 2013 te bekijken

U bent de hele dag welkom in de Elandstraatkerk. om 11.00 uur een viering, met aansluitend een concert op het gerestaureerde orgel, om 14.00 uur 3 parallelle sessies waarin het scheppingsverhaal wordt verteld volgens de Godly Play methode. We breken er even uit om te gaan eten in de Lukaskerk aan het Om en Bij 2, daar bent u om 18.00 uur welkom, en dan lopen we gezamenlijk naar de Elandstraatkerk voor een muzikale avond waar u niet alleen kunt luisteren, maar ook kunt meezingen.

Daarnaast bent u welkom...

Meer >

Ontmoeting Pastores en Raadsleden HGK

Op vrijdag 17 mei vindt in de pastorie van de St.Jacobuskerk de jaarlijkse ontmoeting plaats van de pastores en voorgangers van de kerken die lid of waarnemer zijn van de HGK alsmede de leden van de Raadsvergadering van de HGK . Naast een informele ontmoeting zal Evert Jan de Weijer een toelichting geven op zijn zijn boek “God op het boekenbal.”

Meer >

gebedskaart bij de troonswisseling

Ter gelegenheid van de Troonswisseling 2013 heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken een gebedskaart uitgegeven waarmee aandacht wordt gevraagd voor dit feit. De Haagse Kerken willen de Koningin en de nieuwe Koning gedenken in hun gebed. De kaart is ook aangeboden aan de Koningin en de Prins van Oranje. In de tekst geeft de Haagse gemeenschap uiting aan de verbondenheid met het Koningshuis en acht zij het Huis van Oranje van belang voor het democratisch bestel in Nederland. In het gebed wordt gebeden om wijsheid en inzicht voor Koning Willem-Alexander omwille van het geluk en welzijn van allen die in...

Meer >

Herdenking 4 mei vredeskapel

Op 4 mei a.s. worden de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen die daar gevoerd zijn. Sinds enkele jaren sluit de HGK zich aan bij de lokale herdenking in de vredeskapel, Malakkastraat 3. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn zijn deze samenkomst en om er een licht te ontsteken voor de gestorvenen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Vervolgens lopen we naar het Carnegieplein om ons aan te sluiten bij de stedelijke herdenking en daar een krans te legen bij het monument.

Meer >

Kerkennacht 2013!!!

 

Op zaterdag 22 juni vindt opnieuw, net als in 2011, de Kerkennach(t) plaats. In de hele stad gaan kerken open en valt te zien en te horen waarin men goed is: een concert op een bijzonder orgel of van een knap koor, een missieproject, een catecheseproject, een korte cursus, een maatschappelijk debat, een rondleiding door een bijzonder gebouw, een leerhuisactiviteit of iets anders. Het mooiste is, als je net als bij een estafette van het ene naar het andere evenement, van de ene naar de andere kerk kunt fietsen! Het meer centrale programma is als volgt: • Nachtwandeling met veel jonge...

Meer >

Discussie in Haagse gemeenteraad wordt voortgezet over stemlocaties

Het bestuur van de HGK is blij dat volgens de informatie van het CDA de burgemeester aangeeft dat bij de volgende verkiezingen ook kerkelijke locaties weer kunnen worden ingezet als stemlocatie. Hiermee is het standpunt behoorlijk gewijzigd. Eerst was de scheiding kerk en staat de reden om kerken te weren als stembureau, daarna de mogelijke psychologische drempel om te stemmen in kerken en nu moeten stemlocaties in de loop(route) liggen. Fractievoorzitter Gert-Jan Bakker: “Dat de gemeente zoveel mogelijk mensen wil verleiden om te gaan stemmen is een goed streven. De opkomst in kerken de afgelopen jaren laat zien dat kerken...

Meer >