OecumeneDeze nieuwe website voor de Haagse Gemeenschap van kerken wordt geboren in een tijd waarin mensen zeggen dat kerken en in het bijzonder de oecumene de wind tegen hebben. Tegenwind is echter een bijzondere gelegenheid om de stem van Christus te verstaan. De leerlingen kijken angstig naar Jezus en ze zien dat Hij slaapt. Ze raken in paniek vanwege de tegenwind en maken Hem wakker. “Waar is je geloof?” vraagt Jezus (Marcus 4, 40). In de tegenwind wordt ons gevraagd om actief te blijven als leerlingen van het evangelie.

Op deze website kunt U lezen hoe we als kerken die deelnemen aan de oecumenische beweging in Den Haag, actief zijn om aan het gebed van Christus om eenheid in onze tijd en omstandigheden inhoud te geven. Trouw aan de eigen inspiratie en traditie, verlangend naar meer eenheid en met waardering voor de verscheidenheid die tussen kerken organiseren wij onze activiteiten. Onze samenwerking is gefundeerd in de ene doop die ons door Christus is toevertrouwd als teken van Zijn Koninkrijk.

U leest op de pagina Activiteiten over de Europese Jongerenontmoeting ‘Pelgrimage van Hoop’ die in Rotterdam zal plaatsvinden na Kerstmis. Ook in kerken van Den Haag en Voorburg zullen jongeren neerstrijken in gastgezinnen. In 2011 staat ook de Haagse Kerkennacht op het programma (24-25 juni). Dat is allerminst het enige!

De website zal officieel gelanceerd worden op 19 januari 2011, midden in de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Die dag zal in de St.Jacobuskerk (Parkstraat) een oecumenische viering gehouden worden waarin mgr A. van Luyn sdb (Bisschop van Rotterdam) en ds T. Verhoeven (Predikant Lutherse kerk Den Haag) in zullen voorgaan.

Ieder die dit leest is van harte welkom in deze viering (aanvang 19.30 uur).

Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken