In het kader van de Week van Gebed 2013 is er op woensdag 23 januari om 19.30 uur onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap van Kerken een avondgebed in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170, Den Haag.

Hartelijk welkom!