DE VREDESWEEK 2013 HEEFT ALS MOTTO: ACT FOR PEACE

Bij vredesactivisme denk je niet snel aan Syrië. Er zijn heel veel ‘gewone’ Syrische burgers die zich inzetten om een eind te maken aan de oorlog in hun land.

Voor deze moedige activisten in Syrië vragen we aandacht. IKV Pax Christi ondersteunt lokale burgeracties, waarin gepoogd wordt verschillende religieuze en etnische groepen als gelijken met elkaar te doen samenleven en samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en hulp aan vluchtelingen. Middels hun clandestiene verzetskrant Deraya berichten zij over hun beweging en bieden zij tegenwicht tegen de officiële pers.

Jan Gruiters, de voorman van IKV Pax Christi, besluit zijn column in het blad Vrede Nu, voorjaar 2013, met deze woorden: ‘Wereldwijd verlangen miljoenen mensen nog altijd naar vrede. Zij doen een beroep op ons. Om hun verlangen naar vrede te ondersteunen. Om niet machteloos toe te kijken. Om de hoop niet te verliezen. Zij stellen ons voor de keuze om in onze tijdsbesteding uit te drukken dat wij hun hoop op vrede delen.’

Dat kan door aan een of meerdere van de in deze folder vermelde activiteiten mee te doen of daarbij aanwezig te zijn.

Voor het overzicht van activiteiten klikt u programma vredesweek

 

Zo roepen wij iedereen op deel te nemen aan Act for Peace.