cross of nails

De wereld is en blijft onrustig: van de Oekraïne tot in Nigeria, van Thailand tot de verwoeste bomen van de Tent of Nations in het Heilig Land. Deze onrust en de angst van mensen vragen om een antwoord van gebed. Den Haag, internationale stad van Vrede en recht heeft een VREDESPLEIN nodig. Daarom heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de H.Jacobusparochie besloten om maandelijks te bidden voor de vrede op het kerkplein van deze kerk (Parkstraat 65A). We sluiten daarbij aan bij het Conventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het gebed verbindt de steden waar kerken ooit zijn verwoest door bombardementen, zoals in Den Haag op 3 maart 1945. (zie http://www.crossofnails.org/ )
De eerste keer zal dit Vredesplein gehouden wordt op vrijdag 6 juni a.s. om 13.15 uur, aansluitend aan de middagmis. We zullen dat buiten op het plein doen. U bent allen van harte welkom om zich bij dit gebed aan te sluiten en intenties aan het vredeskruis te bevestigen.

Op de andere vrijdag zal in de Christus Triomfatorkerk aan de Laan van Nieuw Oost-Indië het Coventry-gebed worden gehouden (details worden nog bekend gemaakt).