aanslag istabul 2016Het maandelijkse Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken dat iedere eerste vrijdag van de maand wordt gehouden, zal komende vrijdag 1 juli gewijd zijn aan de slachtoffers van de aanslag in Istanbul. Op deze wijze tonen de Haagse kerken hun betrokkenheid op deze afschuwelijke gebeurtenis die met alle kracht wordt veroordeeld. De verantwoordelijkheid dient gelegd te worden bij de daders. In iedere samenleving dient gebouwd te worden aan eenheid en verbondenheid tussen bevolkingsgroepen. Daar waar haat en verdeeldheid regeren, krijgen kwade machten de kans om mensen tot dergelijke daden te bewegen. We bidden om Gods heilige Geest die de mensenharten om kan buigen tot verzoening en vrede.

Het begint na de gebruikelijke middagmis om 13.20 uur op het plein vóór de RK Sint Jacobuskerk, Parkstraat 65A, Den Haag

http:////www.facebook.com/vredespleindenhaag/

(foto AD)