LOGO 4-5 MEIJaarlijks worden op 4 mei de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Den Haag is er onder andere een herdenking bij het monument aan het Carnegieplein bij het Vredespaleis. De kerken van Den Haag participeren daar in de stilte en de eerbied, alsmede de bloemengroet. De Haagse Gemeenschap wil aan deze herdenking graag een inhoudelijke invulling geven. De huidige situatie in de wereld noopt ons gedachten en ervaringen te delen rond het thema van de vrede.

Daartoe is er een vredesconcert voorzien in de Anglicaanse Kerk aan de Ary van der Spuyweg 1, op loopafstand van het monument. Zang en muziek worden verzorgd door het koor van de Anglicaanse gemeenschap onder leiding van Christina Edelen en er is muziek van cello en orgel.

Daar naast zullen gedichten ten gehore worden gebracht die onze gedachten en gevoelens rond oorlog en vrede, rond gedenken en vieren tot uitdrukking kunnen brengen. Alle mensen die de hoop op vrede willen blijven koesteren zijn van harte welkom.

Zie de folder.

 

uitnodiging 4 mei 2016