De gebeurtenissen in de Schilderswijk van Den Haag zijn besproken in de vergadering van het bestuur van de HGK. De HGK is geschrokken van de gebeurtenissen en met name van de felle toon die door mensen gebezigd wordt. Met zorg worden de ontwikkelingen gevolgd omdat de kerken zich zeer betrokken weten bij de mensen in dit deel van de stad.
De HGK is blij dat er de komende tijd getracht wordt rust te brengen in deze wijk waar zeer veel mensen op constructieve en serieuze wijze hun leven opbouwen. Met name de vele kinderen die in de wijk opgroeien, mogen rekenen op een veilige en vreedzame wijk. Het is de verantwoordelijkheid van allen in en rondom deze wijk om aan die veilige en vreedzame leefomgeving een bijdrage te leveren.
De kerken die deel uitmaken van de HGK voeren gesprekken met Moslims en Joden over hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en om uiting te geven aan hun eensgezindheid in het verlangen naar een veilige en vreedzame stad. Er wordt gewerkt aan een structureel overleg tussen Christenen, Joden en Moslims dat een tegenwicht kan bieden tegen de angst en de negatieve berichten/beeldvorming.