De Haagse Gemeenschap van kerken en de opvang van vluchtelingen.

vluchtelingen
De HGK heeft in de vergadering van 28 oktober j.l. haar zorg uitgesproken over de verharding rond de opvang van vluchtelingen. Zijn we een onzekere, angstige, vijandige samenleving geworden, waarin gastvrijheid geen rol meert speelt? Deze vraag stond centraal in de gesprek over de vluchtelingenproblematiek. In Den Haag en omstreken staan veel vrijwilligers in de startblokken om mensen te helpen en te ondersteunen bij hun opvang. Ook worden goede initiatieven genomen om vluchtelingen te ontmoeten om met hen in gesprek te gaan. Daaruit mag worden geconcludeerd dat Christenen het aandurven gastvrij te zijn. Zij werken daarbij graag samen met anderen..
De HGK begrijpt de zorgen die mensen hebben over de komst van vluchtelingen en ook waarom zij zich in felle bewoordingen verzetten tegen hun komst. De HGK verstaat dit als een roep om gehoord te worden in de eigen problemen. Mensen kampen met zorgen om werk, gezondheid, veiligheid en hebben de stellige indruk dat zij in die zorgen niet serieus genomen worden. Op allerlei fronten komt de zorg voor deze kwetsbare mensen in de knel. Doordoor verkeren menen soms in uitzichtloze situaties. Wie komt er dan voor hen op?
Er lijkt een gebrek te zijn aan daadwerkelijke solidariteit met alle kwetsbare groepen in onze samenleving. Er zijn mensen die onbekommerd lijken door te gaan met consumeren en rijkdommen vergaren. De tegenstelling tussen arm en rijk lijkt alleen maar groter te worden De kerken zien het als hun opdracht bruggen te slaan en mensen en groepen met elkaar te verbinden.
Doet U mee?

De leden van de Haagse Gemeenschap van Kerken
Ad van der Helm, voorzitter
Margriet Quarles van Ufford, secretaris