de boskant

Beste pastores, collega’s, in en rondom Den Haag,

Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken wil ik je van harte uitnodigen voor de Haagse Pastoresdag op vrijdag 11 maart a.s. in de Boskant.Deze dag is georganiseerd vanuit de HGK in samenwerking met de Boskant.

Te gast is Sara Maitland.

Zij is gefascineerd door de stilte. Zij woont inmiddels enkele jaren alleen in een verlaten deel van Noord west Engeland en schrijft daar over haar zoektocht, over wat deze stilte haar brengt, over de ambivalentie in zichzelf en in onze maatschappij tegenover die stilte.
Haar boek is in 2010 in het Nederlands verschenen onder de titel ‘Stilte als antwoord’.

Muzikaal Intermezzo

Het geheel wordt omlijst met een muziek van gitaar.

Pastores lunch van 12.30 -13.45 uur in de Boskant.

De HGK nodigt alle pastores van harte uit deel te nemen aan de lunch die door de Haagse Gemeenschap van Kerken wordt aangeboden. We hopen dat er zo ook voldoende ruimte en tijd is om elkaar te ontmoeten.

Aansluitend gaat om 14.00 uur het programma verder met Sara Maitland.
De entree pastores is vrij.

Opgave graag via margarithe.r.veen@hetnet.nl.
Vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Boskant hopen we op je komst. En op een inspirerende middag.