Voorzitter van der Helm ondertekent onder toeziend oog de statuten van de Haagse Gemeenchap van Kerken

Voorzitter Ad van der Helm tekent de statuten van de Haagse Gemeenchap van Kerken

Op woensdag 12 februari heeft de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, pastoor Ad van der Helm bij de notaris de

statuten HGK-februari 2014

getekend.