ridderzaal2

 

 

 

 

Op 20 november jongstleden kwamen op uitnodiging van minister Asscher ongeveer 120 mensen van zeer verschillende religieuze en niet-religieuze achtergrond in de Ridderzaal bijeen om met elkaar te praten over de verhardende sfeer in de maatschappij, die mede wordt veroorzaakt door opvattingen die als religieus worden gezien. In plenaire en in rondetafelgesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld het grote belang van het hebben van werk en de vraag hoe op een fatsoenlijke manier om te gaan met de sociale media. Hoewel in de loop van de middag de religie enigszins door andere onderwerpen werd verdrongen, was het een goede en belangrijke bijeenkomst. Dit in de Ridderzaal, het hart van onze democratie, open en vrij kunnen spreken over allerlei, ook gevoelige, onderwerpen met mensen van volledig verschillende achtergrond is een belangrijke aanzet tot een veel breder maatschappelijk gesprek en verdient zeker ruime navolging.

Ds. Wessel Verdonk