Prinsjesdagviering in de Grote Kerk van Den Haag – prinsjesdagviering

logo

Prinsjesdag begint ook dit jaar in de Grote Kerk van Den Haag. Om 10.30 uur start deze interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De viering is een cadeau van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in ons land aan de leden van de regering, van de Staten-Generaal en hoge colleges van staat, en aan de burgers van onsland. De viering is voor iedereen toegankelijk en begint stipt om half elf. Er is een voorprogramma met zang.

Het thema is ‘innerlijke beschaving: leidraad naar vrede’. Het hoofdreferaat wordt gehouden door Marga Martens van de Bahá’i gemeenschap Nederland en Marie-Lisette Derks van Brahma Kumaris Spirituele Academie. Voorts zijn er bijdragen van humanisten, boeddhisten, Joden, hindoes, moslims en christenen: chants, recitatie, toespraken, gebeden en muziek. De inbreng van talrijke kinderen zal evenals vorige jaren groot zijn. U bent van harte welkom.

Grote Kerk, Grote Kerkplein, Den Haag. 17 september 10.30 uur

Stichting Prinsjesdagviering, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag T: 070 3181616 – www.prinsjesdagviering.nl