GroteKerk2
Op 15 september 2015 zal de jaarlijkse Prinsjesdagviering plaatsvinden in de Grote Kerk van Den Haag. Het thema is dit jaar: Samen – van eiland naar wij-land. Er zijn verrassende programmaonderdelen en het hoofdreferaat zal worden gehouden door ds. Karin ten Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorts zijn er teksten, koorzang, andere muziek en dans, van hindoes, moslims, joden, humanisten, christenen, baha’is en Brahma Kumaris, boeddhisten. Leden van het parlement, van de regering, het gemeentebestuur van Den Haag en de Raad van State zullen weer worden uitgenodigd. En verder is de bijeenkomst vrij toegankelijk voor alle burgers van Den Haag en Nederland. Elk jaar zijn er veel schoolkinderen. De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land.
De kerk is de laatste jaren bomvol – kom dus op tijd: dinsdag 15 september 2015, 10.30 uur precies begint het. De toegang is vrij.
Dinsdag 15 september 2015, 10.30-11.15 uur.
Grote Kerk, Grotekerkplein, Den Haag.
Stichting Prinsjesdagviering | Postbus 371 | 2501 CJ Den Haag
T (070) 318 16 16 | E info@stekdenhaag.nl | W www.prinsjesdagviering.nl