GEZEGEND PASEN

VOOR ALLE KERKEN DIE LID OF WAARNEMER ZIJN VAN DE HAAGSE GEMEENSCHAP VAN KERKEN

Deze week gedenken de christelijke kerken het lijden, sterven van Christus en zijn opstanding op Paasmorgen. In talrijke kerken komen christenen bijeen om hun geloof te vieren en in naam van Christus te bidden voor vrede in de wereld.

Ondanks de verschillen tussen de kerken verbindt dit paasfeest ons allen met elkaar. Het is Christus die ons bijeenhoudt. Op de vooravond van zijn sterven bidt hij uitdrukkelijk om eenheid tussen de leerlingen en de wereld. Deze eenheid staat al van het begin af aan onder druk. In onze tijd lijden christenen ook aan een gebrek aan eenheid. We blijven verlangen naar een verdere groei in eenheid en daaraan bouwen we binnen de Haagse gemeenschap van kerken.

Dit jaar leven we toe naar de Haagse Kerkennacht op 25 en 26 juni a.s. Op deze dag willen de kerken tonen welke drijvende kracht christenen ervaren in hun leven om actieve getuigen te zijn van de naastenliefde en aandacht voor de samenleving waarin kerken kerk willen zijn & mensen te zijn van gebed en meditatie. Vele kerken zetten hun deuren open en nodigen andere inwoners van de stad uit om mee te maken wat er zoal in kerken gebeurt.

Wij wensen alle leden en waarnemers van de Haagse Gemeenschap van Kerken en al hun gemeenteleden en parochianen een Gezegend Paasfeest!

Ad van der Helm, voorzitter

Margarithe Veen, secretaris