In dlogo_oecumenee bestuursvergadering van 13 november j.l. heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken besloten een oproep te doen aan de Raad van Kerken in Nederland om met maatschappelijke partijen een nationale bezinning te organiseren omtrent de fundamenten van onze samenleving. Na de brede uitwisseling in de laatste raadsvergadering concludeert de HGK dat de manier waarop onze samenleving is ingericht onvoldoende functioneert en onvoldoende antwoord kan geven op de problematieken waar we voor gesteld staan. De samenleving zoals we die kennen, kraakt in haar voegen en dat maakt mensen angstig en onrustig. Mensen met allerlei moeilijkheden – persoonlijk, sociaal en economisch –  voelen zich niet gehoord of begrepen en verliezen hun vertrouwen in de manier waarop onze samenleving is georganiseerd.

Er is behoefte aan andere waarden die de menselijke verhoudingen ook in de maatschappelijke hulpverlening inhoud geven. We menen dat de kerken in dit gesprek en deze bezinning een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

De HGK heeft daarom een brief geschreven aan de Raad van kerken in Nederland waarin ze deze oproep toelicht.