Gelet op de onlusten in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël waar al tientallen doden gevallen zijn onder wie een aantal kinderen, roept de Haagse Gemeenschap op tot gebed.

De dagen van Pinksteren zijn bedoeld als oogstfeest van Pasen: de oogst zou moeten zijn: vrede, verzoening, onderlinge eerbied en aandacht. Dit feest zou moeten leiden tot het besef dat we als mensen samen deze ene aarde delen en dat we van de Schepper de verantwoordelijkheid hebben gekregen ons gemeenschappelijke huis met elkaar te delen. Het christelijke feest van Pinksteren verwijst naar de mogelijkheid dat we ondanks de verschillende talen die we spreken, elkaar verstaan en begrip opbrengen voor elkaar.

Aan de andere kant zijn er van alle kanten krachten die mensen aansporen en aanzetten tot geweld. De krachten achter de geweldsexplosie zijn niet altijd goed zichtbaar. De oorzaken van dit geweld zijn complex. Het resultaat is dood en vernietiging en nog meer haat.

Een situatie als deze vraagt leiderschap dat wegen wijst om tegenstelling en haat te overwinnen. We bidden dat de krachten die vanuit religies en levensbeschouwingen bouwen aan vrede en verzoening meer invloed en stem zullen krijgen.

 

Eeuwige, barmhartige Vader van alle mensen,

U heeft de aarde aan de mensheid toevertrouwd als ons gemeenschappelijk huis. U heeft ons talenten geschonken tot liefhebben en tot verzoening.
Met verdriet zien wij het lijden van de mensen in
Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Israël,
kinderen en vrouwen en mannen, jongeren en ouderen.
Zij worden slachtoffer van krachten die mensen aanzetten tot geweld.
Wij bidden U dat Uw Heilige Geest van verzoening en vrede vaardig wordt over mensen om op te staan en een uitweg te wijze uit de spiraal van geweld en dood.
Zend Uw Heilige Geest naar mensen opdat we met Uw inspiratie de aarde kunnen vernieuwen. Zo bidden we U in naam van Jezus Christus, bron van Vrede.
Amen