Op zondag 12 augustus wordt in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Den Haag om 16.30 uur de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië gehouden. De herdenking worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Haagse Gemeenschap  van kerken en is georganiseerd samen met de werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente.

Onder de titel ‘onvermoede goede krachten’ komen opnieuw verborgen verhalen aan de oppervlakte uit de geschiedenis van en rond de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Een van de sprekers, afkomstig uit de Molukken, zal over deze specifieke problematiek spreken en over de sporen die deze geschiedenis heeft nagelaten met grote gevolgen voor de naoorlogse geschiedenis. Ook hier is sprake van verborgen leed en verdriet dat lang niet erkend en onder woorden gebracht mocht worden. Daarnaast komt een kleindochter aan het woord die vertelt over het verborgen verdriet van haar grootmoeder.

Muziek en zang omlijsten de verhalen en er is ruimte voor ontmoeting na afloop met ene hapje en een drankje. Ook wordt nagedacht over het nut van herdenken en de mogelijkheden van verzoening