taize kruis

 

 

 

Op zondag 9 november wordt in veel kerken H. Willibrord herdacht, de stichten van de christelijke kerk in noord Nederland. Daarom organiseert de HGK een oecumenisch avondgebed op zondag 9 november om 17.00 uur in de Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7-9. We zingen en we bidden om een gezamenlijk getuigenis van Gods vrede voor de wereld af te leggen. We zijn getuige van veel geweld tegen christenen en zoals Paus Franciscus heeft gezegd: in het geweld dat christenen ondergaan, zijn we allen broeders en zusters. Hij noemt dit “oecumene van het bloed”. Aan de vervolgde christenen wordt niet gevraagd of ze katholiek, protestant, anglicaan of orthodox zijn: ze worden allen vervolgd. Ons gezamenlijk gebed krijgt dus een bijzondere betekenis: hoe kunnen we onze roeping als christen levens houden in een wereld van geweld? Voorgangers in die viering zullen zijn: pastoor A. van der Helm, ds C.Welschen (EBG gemeente) en ds T.Verhoeven (Lutherse gemeente en Lucaskerk – PKN). We hopen op een bijzondere spreker die vluchtelingen in het Midden Oosten heeft bezocht en gesproken, inclusief de gevluchte bisschop van Mosul.