Oecumene

A.s. woensdag is om 19.30 uur ter gelegenheid van de Gebedsweek voor de eenheid een oecumenische viering in de St.Jacobuskerk, Parkstraat, Den Haag.

Mgr.van Luyn, aftredend bisschop van Rotterdam en mevr. ds. T. Verhoeven, pred. Evangelisch Lutherse Gemeente Den Haag, gaan in deze viering voor. Het thema is Trouw en Toegewijd. Deze viering is voor iedereen toegankelijk.

Na de viering vergadert de Raad van de Haagse Gemeenschap van Kerken met de bisschop verder om te spreken over de toekomst van de oecumene en wordt deze website officieel gelanceerd.