Namens de voorzitter en secretaris van de Haagse Gemeenschap bieden we u de navolgende kerstboodschap:

 

bloemaert kerstDE BARMHARTIGE BOODSCHAP VAN KERSTMIS

Wie van mening is dat de boodschap van Kerstmis ieder jaar hetzelfde is, vergist zich schromelijk. In de kerken wordt jaarlijks het Kerstverhaal volgens Lucas 2 gelezen en volgens Johannes 1: het relaas van de geboorte van het Kind in Bethlehem en de bezinning op Gods Scheppende Woord dat mens wordt. Ieder jaar zijn het dezelfde teksten, maar telkens is ons leven weer zo veranderd dat de boodschap een nieuw signaal lijkt te geven.
De wereld van 2015 laat een heel ander beeld zien dan voorgaande jaren. Wie had gedacht dat onze wereld met Kerstmis 2015 zo gewelddadig is en ongastvrij lijkt te zijn? In de gesprekken binnen de Raad van de Haagse Gemeenschap van Kerken hebben vertegenwoordigers van de lidkerken en waarnemers meermalen gesproken over wat mensen bezig houdt. De zorgen over de kwaliteit van het leven doen mensen soms overkoken. Als zij zich bedreigd voelen, nemen mensen hun toevlucht tot harde woorden en gebaren. Wie neemt hun zorgen ter harte? Niet alleen vluchtelingen hebben hulp en opvang nodig, veel anderen zijn verstoken van effectieve zorg en ondersteuning. Onze samenleving lijkt een systeem geworden dat geregeerd wordt een door een bureaucratische organisatie die daadwerkelijk functioneert, maar als je buiten dit systeem valt, zijn de gevolgen niet te overzien. Daklozen, mensen met schulden, mensen zonder baan, mensen zonder voldoende zorg, jongeren zonder perspectief, vluchtelingen zonder status, vluchtelingen met status maar zonder toekomst: wie komt er voor hen op? wie maakt ruimte voor hen?
Toch weten we dat vele honderden, ja landelijk gezien zelfs duizenden mensen klaar staan om de handen uit de mouwen te steken om hulp te bieden. Veel christenen nemen het voortouw en kerken zetten hun deuren open. Veel mensen van goede wil tonen de grootsheid van hun hart en de kracht van hun handen. Activiteiten worden gebundeld en worden gedragen door gebed.
Met Kerstmis vieren we dat Gods Barmhartigheid zichtbaar is geworden in het Kind van Bethlehem. Onze kerken willen die barmhartigheid in woord, gebed en dienstbaarheid aan de wereld overbrengen en alle mensen van goede wil inspireren om ook die barmhartigheid ter hand te nemen. Die boodschap kan onrust wegnemen en uitnodigen om zorgen met elkaar te delen in plaats van belangen te verdedigen ten koste van anderen.
Een Kind is ons geboren! Wij willen als christenen in zijn voetsporen treden met zijn Boodschap en de wereld laten vervullen met de Geest van zijn barmhartigheid.

Wij wensen u allen een Zalig en Gezegend Kerstmis en Gods zegen voor het jaar 2016.
Den Haag, 21 december 2105

Ad van der Helm, voorzitter
Margriet Quarles van Ufford, secretaris