verdriet-brussel-afp_0De Haagse Gemeenschap van Kerken is in gebed en solidariteit verbonden met de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel op dinsdag 22 maart j.l. Dat dit geweld in de Goede of Stille Week slachtoffers maakt is schokkend. Als christenen gedenken we het lijden en sterven van Christus. Hij is de belichaming van Gods Liefde die voor alle mensen bestemd is.

Daar waar mensen zich van liefde en respect voelen uitgesloten, ontstaat een voedingsbodem voor haat en geweld. Christus aan het kruis toont dat God dit geweld niet wil. Jezus zelf heeft in navolging van de profeten van het Eerste Testament geweld in Gods naam afgewezen. In het evangelie wordt duidelijk gekozen voor verzoening en vrede als hart van de boodschap van Jezus.

Als christenen bereiden we ons voor op de viering van het Pasen van de Heer: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Pasen zijn stappen die ons helpen om de doorgang door lijden en dood te maken in de richting van het leven. In de opstanding van Christus laat God zien dat de mensheid niet bestemd is voor de dood, maar voor het Leven.

Juist nu wanneer geweld, haat en dood ons omringen, kan deze boodschap ons hoop geven. Die hoop is van levensbelang voor onze samenleving om ons niet te verliezen in angst, populisme en haatzaaien tegen bepaalde groepen.

In onze kerken wordt gebeden voor de slachtoffers en om wijsheid voor de regeringsleiders.
Moge deze verschrikkelijke aanslagen ons inspireren om met nog meer aandacht en gebed Pasen te beleven.

 

Ad van der Helm en Margriet Quarles van Ufford, bestuur HGK