De Haagse gemeenschap van Kerken heeft in een brief aan de Gemeenteraad van Den Haag zijn teleurstelling en verbazing uitgesproken over het besluit om kerkelijke gebouwen uit te sluiten als stembureau. De Haagse kerken voelen zich geschoffeerd door het wantrouwen dat uit dit besluit spreekt. Zij wijzen op de samenwerking van kerken en gelovigen met de Gemeente Den Haag, met andere reliegies en levensovertuigingen op het terrein van sociaal-maatschappelijke projecten. Zij vragen zich af of de gemeentelijke overheid beseft welke bijdrage kerken en christenen leveren aan het goed functioneren van de samenleving.
Ook menen zij dat de Gemeente met twee monden spreekt. De Gemeente vraagt medewerking van kerken rond de WMO, maatschappelijke stages van scholieren, Open Monumentendag etc. Daarom zijn zij verbaasd dat ten aanzien van stembureaus een vijandige houding leeft bij de gemeente ten aanzien van de kerken. Dit weerspiegelt niet de goede samenwerking met afdelingen van de Gemeente.
De bereidheid van kerkelijke geloofsgemeenschappen om gebouwen beschikbaar te stellen voor de verkiezingen staat in hetzelfde kader van de maatschappelijk dienstverlening. Een verwijzing naar het principe van scheiding kerk en staat is hierbij onjuist en zelfs ongepast.
De HGK wil hierover met de gemeente Den Haag in gesprek gaan
Namens het bestuur van de HGK
Dr A.J.M.van der Helm, voorzitter en M.V. Quarles van Ufford, secretaris
Informatie bij: Ds W. Verdonk, 070 365 09 93