Op zaterdag 22 juni vindt opnieuw, net als in 2011, de Kerkennach(t) plaats. In de hele stad gaan kerken open en valt te zien en te horen waarin men goed is: een concert op een bijzonder orgel of van een knap koor, een missieproject, een catecheseproject, een korte cursus, een maatschappelijk debat, een rondleiding door een bijzonder gebouw, een leerhuisactiviteit of iets anders. Het mooiste is, als je net als bij een estafette van het ene naar het andere evenement, van de ene naar de andere kerk kunt fietsen!
Het meer centrale programma is als volgt:
• Nachtwandeling met veel jonge mensen van Delft naar Den Haag (tijdstip nog niet bekend)
• 11.00 uur: Centrale oecumenische viering in de kerk van O.L V. Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat
• 14.00 uur: drie parallelle sessies met Godly Play in de kerk aan de Elandstraat (twee voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en een voor ouders, begeleiders, leiders van jongeren)
• 18.00 uur: door kinderen verzorgde maaltijd in de Lukaskerk (Om en Bij) voor ieder die wil
• 20.00 uur: gezamenlijke optocht met muziek van de Om en Bij naar de Elandstraat
• 20.30 uur: korenfestival in de kerk aan de Elandstraat en samen zingen
• 23.00 uur: afsluiting van de Kerkennach(t) 2013 met een Taizé -viering in de kerk aan de Elandstraat

Op de dag zelf vindt dan het programmaonderdeel plaats in uw eigen kerk.

Daarvoor willen we graag reclame maken met posters, folders, vlaggen en andere middelen.

Heeft u een goed idee of wilt u de parochie of uw kerk alvast aanmelden voor de Kerkennach(t) 2013 (voor het programmaboekje!) laat dat dan weten aan secretariaat@oecumenedenhaag.nl .

Wilt u nadere informatie: mail of bel mij:

dexis@hetnet.nl ,06-51418803

Christiaan Steenbergen