ZONDAG 21 APRIL 2013 OM 16 UUR IN DE KLOOOSTERKERK LANGE VOORHOUT 4, DEN HAAG

JOM HASJOA is de gedenkdag voor de slachtoffers van de Holocaust, vastgesteld op de 28e Nissan van de vernietiging van het getto in Warschau.

In aansluiting op deze gedenkdag in Joodse kringen komen op enkele plaatsen in ons land jaarlijks Christenen en Joden bijeen.

Hiervoor organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken dit jaar voor de 28e keer een samenkomst van Joden en Christenen. Deze herdenking zal plaatsvinden in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 op zondag 21 april, aanvang om 16 uur.

Thema van de bijeenkomst is: HERDENKEN

Chazzan Ken Gould verleent zijn medewerking. De muzikale ondersteuning is in handen van organist Geerten van de Wetering. Hanneke Gelderblom-Lankhout leest de kroniek.

De herdenking is in handen van Natasja van Weezel, filmmaker.

Het koor Leiden University College Choir verleent medewerking.

De Haagse Gemeenschap van Kerken nodigt haar stadgenoten van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Velen die zich verbonden voelen met de Haagse kerken hebben zich het leed, dat de Joden in de Tweede Wereldoorlog is overkomen, aangetrokken. Het geeft onze Joodse stadgenoten vertrouwen, dat we jaar in jaar uit met hen zijn blijven herdenken.

Na afloop zullen de bloemen naar het Joodse Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein gebracht worden.