Programma Kerkennacht 2011

De Haagse kerkennacht staat voor de deur. Kerken openen hun deuren voor
hun buren en voor alle nieuwsgierige voorbijgangers. Op zaterdagavond 25 juni
staan onze deuren wijd open voor mensen die anders de drempel niet zo
gemakkelijk over gaan. Ze worden welkom geheten en gastvrij onthaald om op
vrijblijvende wijze kennis te nemen van wat er achter die fraaie deuren
gebeurt.

Op kerkennacht 2011 openen ruim 25 kerken in onze stad hun deuren voor
muziek en stilte, voor bezinning en gesprek, voor film en kunst, voor verhalen
uit de Bijbel en verhalen van mensen nu. Alle Hagenaars kunnen kennismaken
met wat kerkbetrokken stadgenoten bezig houdt, op zondagochtend of op
andere momenten door de week.

In een grote stad als Den Haag wonen veel verschillende mensen samen. Wat
weten zij van elkaar? Kennen zij elkaar? Kennis over elkaar brengt mensen
samen, kennis kweekt begrip, kennis draagt bij aan tolerantie en respect. Niet
de kennis uit tweede of derde hand, niet de kennis op basis van oordelen en
vooroordelen, maar kennis van mens tot mens, van aangezicht tot aangezicht,
van Hagenaar tot Hagenaar.

Beste Lezer,

je bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met wat er achter de
kerkdeuren gebeurt en om mensen te ontmoeten in hun grote verscheidenheid
die ten diepste door hetzelfde ideaal gegrepen zijn. Er zijn verschillen tussen
kerken en gemeenschappen, maar er is een sterke onderlinge band. Zij zijn
allemaal gegrepen door de gedachte dat er een God is die mensen kent en die
mensen vraagt: “Ken je Mij?” Zij zijn allemaal op een of andere manier
enthousiast voor het evangelie dat mensen uitnodigt om elkaar te kennen en
zo aan een wereld te bouwen waar werkelijke vriendschap en zorgzaamheid en
dienstbaarheid heersen.

We hopen dat je ons wilt leren kennen en wilt proeven van wat er achter die
kerkdeuren gebeurt. Ook wij willen je beter leren kennen en antwoord geven
op je vragen en in gesprek gaan. Dan kunnen we samen werken om samen te
leven met elkaar. Van harte welkom in onze kerken op zaterdag 25 juni en bij
de feestelijke slotmanifestatie in de Lutherse kerk om 22.30 uur!