Woensdag 28 juni 2017 een prachtige middag gehad in de Grote Kerk. Mooie ontmoetingen, met aandacht ingerichte stands, en het bezoek van een geïnteresseerde burgemeester.

Foto’s en tekst van de straatpastor kunt u bekijken en lezen en er komt een nieuwe uitgave van het boekje kerken in de stad.

Kort na vieren heeft de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken – Ad van der Helm pastor Plony de Jong van het aandachtscentrum bedankt voor haar inzet de afgelopen 10 jaar (29 juni neemt zij afscheid) en haar gezegend.

Met elkaar hebben we Lied 416 gezongen, Ga met God en hij zal met je zijn. Ben van Oosten begeleidde ons op het orgel.

De burgemeester was er ook, en wij vertelde haar wie wij zijn en waarvoor zij contact met ons op kan nemen

De kerk is het buurthuis van de toekomst dat al meer dan 2000 jaar bestaat. De meerwaarde ten opzichte van andere buurthuizen is dat mensen die hier al dan niet betaald worden,  tijd hebben, en dat zij meer dan anderen een stukje met de mensen die zij ontmoeten kunnen oplopen. Er is ruimte voor bezinning en het aansteken van lichtjes.

Wij nodigen burgemeester (en wethouders) uit om waar nodig een beroep op ons te doen. En wanneer is dat dan?

Wanneer het onrustig is in de stad

Mensen die in de kerk werken hebben contacten in de haarvaten van de samenleving en weten soms meer dan anderen wat er waar speelt.

 • Onze vrijwilligers bezoeken mensen thuis en horen wat de mensen in hun dagelijks leven meemaken
 • We organiseren ontmoetingsdagen en sociale restaurants op kleine schaal waar mensen zich gezien en gehoord weten.
 • Bij deze ontmoeting staat niet zozeer hulpverlening en interventie centraal, maar presentie en ondersteuning

Als er een calamiteit gebeurt in de stad

De kerken en kerkelijke gebouwen kunnen opengesteld worden voor opvang van slachtoffers
De pastorale beroepskrachten van de kerken zij  beschikbaar voor geestelijke hulpverlening. Dit is ook opgenomen in het gemeentelijke rampenplan

Als er een catastrofe, een ramp, een aanslag in Nederland of verder weg in de wereld gebeurt

 • De kerken zetten de deuren open voor gebed, voor stilte en bezinning
 • Het vredesgebed van de eerste vrijdag van de maand (13.20 uur op plein vóór RK Jacobuskerk parkstraat) wordt daaraan gewijd

Interreligieuze dialoog

 • Als HGK kunnen we bijeenkomsten en gesprekken organiseren
 • We kunnen contacten leggen met leiders van andere religies
  • Het interreligieus beraad Segbroek is hierin gespecialiseerd, maar er zijn ook andere plekken van dialoog (MOC Schilderswijk)

Herdenkingen

 • Als HGK participeren we bij stedelijke herdenkingen (4 mei) of organiseren zelf herdenkingen:
  15 augustus (Oorlog zuid Oost Azië), april (Shoa herdenking), 1 juli (slavernijverleden),
  3 maart (bombardement Bezuidenhout)
  Bij deze herdenkingen staan verzoening en herstel van relaties centraal.