De Haagse Gemeenschap van Kerken is samen met STEK in gesprek met Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis om te kijken welke bijdrage leden van onze kerken kunnen bieden bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in en om Den Haag.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van mensen die willen helpen en er komt een taakomschrijving.

De eerste bijeenkomst was in de Lucaskerk en begin oktober 2015 is de volgende bijeenkomst (datum volgt).