De HGK heeft op 17 februari een brief geschreven aan de Koptische gemeenschap in Den Haag. Deze gemeenschap kerkt in de Marcuskerk aan de Van der Akenstraat, Benoordenhout. Hieronder volgt de tekst van de brief.

Den Haag 17 februari 20153176_20130707101814
Geachte leden van de Koptische Gemeenschap van Den Haag,
De beelden van de moord op 21 Koptische christenen hebben de hele wereld geschokt. Ze maken duidelijk in welke moeilijke positie christenen in het Midden Oosten verkeren. De Koptische gemeenschap in Egypte heeft een zware tijd achter de rug. En deze nieuwe gruweldaden zijn een nieuw treurig gebeuren. Wij leven als medechristenen met u mee en zijn zeer pijnlijk getroffen door deze moordaanslag.

Wees ervan overtuigd dat u in ons gebed bent. Ons gemeenschappelijk christelijk geloof is gefundeerd in Christus. Uw patroonheilige Marcus is een dierbaar getuige van zijn leven die aan ons zijn getuigenis heeft overgeleverd. In veel kerken van onze gemeenschap wordt dit jaar uit het evangelie volgens Marcus gelezen.

Wij beseffen dat uw gemeenschap in Den Haag gestalte wil geven aan het geloof rond het eigen kerkgebouw in het Benoordenhout. Bij de inwijding van dit gebouw door ZH paus Shenouda waren wij aanwezig. Wellicht dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn voor contact.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan ons gebed voor vrede op het kerkplein vóór de
St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. Het eerstvolgende gebed is op 6 maart a.s. om 13.15 uur.
We zullen ook slachtoffers van andere aanslagen gedenken.

Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
Margriet Quarles van Ufford, secretaris
Ad van der Helm, voorzitter