synagoge Den HaagDe HGK heeft in een brief aan de Joodse gemeenschap haar medeleven betuigt met de slachtoffers van de aanslagen in Denemarken. Hieronder de tekst van de brief.

 

Den Haag, 16 februari 2015
Geachte en zeer gewaardeerde Rabbijn en leden van de Joodse Gemeenschap van Den Haag,
De aanslag in Denemarken heeft ons geschokt. Na het geweld in Parijs, was opnieuw de Joodse gemeenschap het doelwit van onverdraagzaam geweld. Namens de leden en waarnemers van de Haagse Gemeenschap van Kerken willen wij ons diepste medeleven betuigen met de slachtoffers.

Wij leven met u mee en we beseffen dat dit geweld ook in de Joodse gemeenschap in Den Haag angst kan oproepen. Onze geloofsovertuigingen zijn door het Eerste Testament nauw met elkaar verbonden. Het geloof in de ene God die ons de Tien Woorden heeft geschonken als richtsnoer voor een rechtvaardige en veilige samenleving is voor u en ons een inspiratiebron voor ons denken en handelen.

Wees ervan overtuigd dat u ons ons gebed bent en dat we hopen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw veiligheid te garanderen. Ons verlangen is dat we met elkaar in deze samenleving in vrijheid en veiligheid ons geloof kunnen beleven.

Wij wensen u Vrede voor de gehele Joodse gemeenschap in Den Haag. Op het eerstkomende vredesplein, 6 maart a.s. om 13.15 uur op het plein voor de St.Jacobuskerk, Parkstraat zullen we ook voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap bidden. U bent van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Namens de Haags Gemeenschap van Kerken,
Margriet Quarles van Ufford, secretaris
Ad van der Helm, voorzitter