VAN VERRE KUSTEN
Onder deze titel organiseert de HGK in samenwerking van de Duinzichtkerkgemeente opnieuw een herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog in Indonesië. Deze vindplaats in de Duinzichtkerk op zondag 17 augustus om 17.00 uur. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de verhalen uit Sumatra. Het stemmenorkoest zal de herdenking opluisteren.
Zoals andere jaren is er na de viering een ontmoeting onder het genot van Indische hapjes.
De werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente en de HGK willen op deze manier zorgen dat de herinnering aan onbekende verhalen van menselijk leed bewaard blijft en dat er verder gewerkt wordt aan verzoening die ook in onze huidige samenleving van belang is.