‘Vergeten gestorvenen’
Op zondag 13 augustus organiseert de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de Duinzichtkerkgemeente voor de zeventiende keer een herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië.

Twee verhalen staan centraal:
De scheepsramp met het schip Junyo Maru waarbij 5600 mensen om het leven kwamen, waaronder 1400 Nederlandse, Molukse, Britse en Amerikaanse krijgsgevangenen en 4200 Indonesische dwangarbeiders, de zgn. Romoesja’s.
Het tragische lot van de Romoesja’s die door Indonesische nationalisten gerekruteerd werden. In de laatste fase van de oorlog werden zij door de Japanners onder dwang naar andere delen van Azië overgebracht om er slavenarbeid te verrichten.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het boekje : ‘Helend Herdenken’, kroniek van de Herdenkingsbijeenkomsten in de Duinzichtkerk, gepresenteerd en aangeboden aan de heer Henk Bussemaker.

De heer Nico Gunst, auteur van de boeken ’Nieuw Amsterdam’ van de Holland America Lijn heeft onlangs zijn derde boek: ‘Nieuw Amsterdam, varen 1941-1946’ gepubliceerd (788 pagina’s), inclusief de eerste reis in december 1945 naar Europa, toen de “Mazelenepidemie’ uitbrak. Een extra uitgave over deze reis wordt in juni 2017 gepubliceerd (ruim 200 pagina’s). Vooraf kan worden ingetekend (zie leaflet). Kosten € 17,95. Het boek zal eveneens te koop zijn na afloop van de Herdenkingsbijeenkomst. De namen van de (meest jonge) slachtoffers die – met veel moeite – werden getraceerd, worden vermeld, net als in het boekje ‘Helend Herdenken’.

Muziek en zang omlijsten de verhalen en er is ruimte voor ontmoeting na afloop, met een hapje en een drankje. Ook wordt nagedacht over het nut van herdenken en de mogelijkheden van verzoening.
De samenkomst begint om 16.30 uur in Den Haag in de Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, Benoordenhout.
Informatie:
Ad van der Helm, voorzitter HGK voorzitter@oecumenedenhaag.nl, A.vanderhelm@rkdenhaag.nl
Henriette van Raalte: hvraalte47@ziggo.nl