Op 4 mei a.s. worden de doden herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen die daar gevoerd zijn.
Sinds enkele jaren sluit de HGK zich aan bij de lokale herdenking in de vredeskapel, Malakkastraat 3. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn zijn deze samenkomst en om er een licht te ontsteken voor de gestorvenen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Vervolgens lopen we naar het Carnegieplein om ons aan te sluiten bij de stedelijke herdenking en daar een krans te legen bij het monument.