Meedoen aan de Haagse Kerkennacht…. zaterdag 25 juni 2011
Aan alle kerken, parochies, wijkgemeenten, en kerkelijke gemeenschappen in Den Haag,
Op zaterdag 25 juni vieren wij met elkaar de Haagse Kerkennacht. Samen met de andere 3 grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en een zestal kleinere steden treden de kerken dit weekend naar buiten in hun stad en wijk. Het doel van de ‘kerkennacht’ is tweeledig: het versterken en zichtbaar maken van de relatie tussen kerk en buurt/stad, en het versterken van de onderlinge verbondenheid tussen de kerken in oecumenisch verband.

Na het succes en élan van de Haagse kerkendagen in 2009, heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken op 1 november jl. ‘de aftrap’ genomen voor een nieuwe ‘kerkennacht’. Aansluitend bij de landelijke initiatieven concentreren wij ons dit jaar op één avond, en wel de zaterdagavond. Op zaterdag overdag is er opnieuw een musical voor de kinderen, die om 4 uur ’s middags zal worden opgevoerd. Met die uitvoering zal de’ kerkennacht’ worden geopend.

Daarna is het aan U als (wijk)kerk, parochie, of kerkelijke gemeenschap!

Tussen ongeveer 18.00 en 22.30 uur vragen wij u
om zelf in en rond uw eigen kerk en buurt
de kerkennacht zichtbaar te maken,
zo mogelijk afgestemd met kerken en parochies in de buurt.
Wat u organiseert is aan U! De veelkleurigheid en de eigen ‘talenten’ van iedere kerkgemeenschap kunnen zo op een prachtige manier zichtbaar worden. Wat past bij U? Waar bent u als gemeenschap ‘goed’ in? Wat sluit aan bij uw omgeving en buurt of wijk? Vorige programma’s laten een veelheid aan mogelijkheden zien: straatmaaltijden met de buurt, concerten, lezingen, een forum-dicussie, Bijbelmarathon, diaconale wandeling, ‘beleef de stilte’, labyrinth lopen, rondleidingen, rondvaarten, verhalenvertellers…. Enige diversiteit zou mooi zijn! Twee adviezen van de ervaren organisatoren uit Rotterdam geven wij daarom graag mee: organiseer niet in iedere kerk een orgelconcert, en als u al iets gepland heeft die avond; ‘hang’ die activiteit onder de vlag van de kerkennacht. Overleg en afstemming in de oecumenische wijkraden kan daarom ook zinvol zijn.

Het aantal centraal te organiseren activiteiten is deze keer klein gehouden, zodat wij vooral samen als kerken in de hele stad actief en zichtbaar zijn. Het zou prachtig zijn als overal in de stad op zaterdagavond de vlag met het landelijke logo van allerlei kerken en gebouwen wappert die ‘iets’ organiseren, zoals dat ook in alle andere deelnemende steden gaat gebeuren. Aan het eind van de avond, rond half 11/11 uur, zal er ter afronding in de stad een centrale activiteit zijn.
Voor de zondagmorgen (26 juni)
vragen wij u om in uw eigen viering
te zoeken naar oecumenische verbanden.

Er komt een gezamenlijke oecumenische orde van dienst voor alle kerken waarbij u kunt aansluiten. Andere ideeën zijn bijvoorbeeld oecumenische kanselruil, het uitnodigen of uitwisselen van het koor van een naburige gemeente. En zo zijn er nog veel meer varianten denkbaar om de verbondenheid met elkaar en met de stad op uw eigen plek zichtbaar te maken. Rond het middaguur is er dan een gezamenlijke afsluiting.
Kortom, kan uw kerk open zijn en ‘iets’ doen/aanbieden
in het kader van de ‘kerkennacht’ op zaterdagavond 25 juni?

Doe mee, op uw eigen manier,
op zaterdagavond 25 juni, en op zondagmorgen 26 juni!

Naast de stuurgroep van de Haagse Gemeenschap van Kerken zijn er een aantal werkgroepen gevormd. Daarvoor kunnen zich nog mensen aanmelden om mee te helpen. Het gaat om de werkgroepen:
– musical (op zaterdag overdag begeleiden van kinderen, helpen bij de organisatie, etc.)
– gezamenlijke afronding zaterdagavond (meedenken en mee-organiseren)
– liturgie (samenstellen van de oecumenische orde van dienst voor de zondagmorgen)
– centrale afsluiting op zondag (meedenken en mee-organiseren)
Wij horen graag van U!
Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken,
Pastoor Ad van der Helm, Ds. Corrie van Duinen

Email: : kerkendagennachtdh@gmail.com
Tel. Ds. van Duinen: 070-8879410