Pinksteren 2016 5Pinksteren 2016 4pinksteren 2016 2

Dat Maakt de Tongen Los op 16 mei j.l. werd goed bezocht. Dit nieuwe initiatief bracht bijna veertig mensen bij elkaar in de heerlijk beschutte en warme tuin van de broeders van Maastricht aan het Westeinde. Er werd uitgewisseld en gebeden en gezongen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Aandachtscentrum, de Buurtkerk uit het Valkenboskwartier, Focolare, het internationale Studentenpastoraat. Er waren katholieken, protestanten, remonstranten, lutheranen, doopsgezinden. Aan het einde hebben we elkaar gezegend met de liefde van de Geest van Jezus Christus en was er iets te drinken in het herstelde broederlijk Prieel!