Vandaag heeft het bestuur van de Haagse Gemeenschap van Kerken een antwoord gekregen van burgemeester van Aartsen. Hij ziet geen aanleiding om met de HGK in gesprek te gaan. We krijgen dus geen kans om onze meningen naar voren te brengen en van hem zijn overwegingen te horen. Het zal op de agenda komen van de raadsvergadering volgende week woensdag.