Ter gelegenheid van de Troonswisseling 2013 heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken een gebedskaart uitgegeven waarmee aandacht wordt gevraagd voor dit feit. De Haagse Kerken willen de Koningin en de nieuwe Koning gedenken in hun gebed. De kaart is ook aangeboden aan de Koningin en de Prins van Oranje.
In de tekst geeft de Haagse gemeenschap uiting aan de verbondenheid met het Koningshuis en acht zij het Huis van Oranje van belang voor het democratisch bestel in Nederland. In het gebed wordt gebeden om wijsheid en inzicht voor Koning Willem-Alexander omwille van het geluk en welzijn van allen die in Nederland wonen en verblijven.
De kaart wordt verspreid onder de leden van de kerken die lid zijn van de Haagse Gemeenschap van Kerken, alsmede aan geïnteresseerde mensen buiten de kerken, bovendien wordt de kaart op publieke plekken neergelegd.
Exemplaren zijn, zolang de voorraad strekt, op te vragen bij het secretariaat van de HGK of op te halen bij de pastorie van de H. Jacobusparochie, Willemstraat 60.gebedskaart Troonswisseling 2013