De Haagse Gemeenschap van Kerken leeft mee met de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp MH17 op 17 juli j.l. In vele steden en dorpen van ons land zijn doden te betreuren en ook in Den Haag. Tussen hen zijn veel kinderen en jonge mensen van wie het leven is weggenomen. Verschillende kerken in Den Haag hebben herdenkingsvieringen gehouden en kerken zijn opengesteld voor stilte en gebed.

Het is niet mogelijk gebleken om op korte termijn een gezamenlijke herdenkingsdienst te houden in Den Haag.
Het Vredesplein van 1 augustus a.s. (plein voor de st. Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 13.15 uur) zal wel mede in het teken staan van dit afschuwelijke gebeuren.

Bestuur HGK