grote kerkDe voorzitter van de HGK, Ad van der Helm, regiovicaris bisdom Rotterdam, heeft een gebed voor de overheid uitgesproken tijdens de bezinningsbijeenkomst bij gelegenheid van Prinsjesdag in de Grote Kerk te Den Haag. Hier volgt de tekst.

 

GEBED VOOR DE OVERHEID

Eeuwige, Barmhartige, Vader van alles wat leeft,
Bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar richten wij ons tot U. Wij zijn hier samen, mensen die in vele namen U aanbidden en vereren. Omwille van het geluk van de mensheid en het heil van heel de schepping roept U ons op samen te werken. Wij geloven in een gedeelde en geheelde wereld, waar mensen niet alleen gelaten worden. Wij geloven in de wereld als een gemeenschappelijk huis, een wij-land, waar mensen elkaar de hand reiken en elkaar in de ogen zien.
Zend Uw Geest over de volksvertegenwoordigers opdat zij door hun inbreng mensen weten te verbinden en vrede zaaien. Zend Uw Geest over de bewindslieden, opdat zij werken aan maatregelen die mensen oprichten en ondersteunen. Zend Uw Geest over de medewerkers van het parlement, opdat zij vanuit een oprechte dienstbaarheid hun taken vervullen.
Zend Uw Geest over de Koning opdat Hij waarborg kan zijn voor de saamhorigheid van de Nederlanders en allen die in ons land verblijven. Zend Uw Geest over de burgers opdat wij ons inzetten om de democratie te verdiepen omwille van de waardigheid van iedere mens. Zo wil ik dit U bidden in naam van Christus. Amen