aleppo-2016De Haagse Gemeenschap van Kerken, bijeen in haar vergadering van 14 december 2016, roept de lidkerken en andere christenen en alle mensen van goede wil op om te bidden voor de christenen en andere slachtoffers in Aleppo. Dat gebed betreft ook andere kapotgeschoten steden en dorpen. Het zijn immers niet alleen huizen, kerken en andere gebouwen die beschadigd worden, maar ook de ziel en het hart van de mensen. Bij iedere bom of granaat gaat menselijk vertrouwen teloor.

 

Levende, eeuwige, barmhartige God, Vader van alle mensen, samen met alle kerken van den Haag die lid zijn van de Haagse Gemeenschap van Kerken bidden we in de advent/Kersttijd voor de inwoners van Aleppo en de andere kapotgeschoten steden en dorpen van Syrië en Irak. Dat hun hulp geboden wordt uit bedreigende en onderdrukkende situaties, dat er gebouwd wordt aan veiligheid en de opbouw van een samenleving waar minderheden – in het bijzonder de christenen – een plek van ruimte en vrede kunnen innemen. In het bijzonder bidden we voor de kinderen: dat zij niet door de oorlog voor het leven beschadigd worden, maar opgroeien met geloof in vrede en verzoening. Laat ons bidden.

14 december 2017