Op zondag 10 maart 2013 wordt bij Het Apostolisch Genootschap een Gastendienst gehouden. In deze dienst wordt ten behoeve van mensen die het genootschap niet kennen bijzondere aandacht gegeven aan het ontstaan en de achtergrond van het genootschap, de uitwerking van de doelstelling (“In liefde werken aan een menswaardige wereld”), het godsbegrip en de rituelen. In bijgaande flyer vindt u enige nadere toelichting. De dienst begint om 09.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur) en het adres is Loevesteinlaan 170, bij het Almeloplein. Indien u belangstelling heeft bent u van harte welkom.