De president van de Lutherse Synode in Nederland, ds Trinette Verhoeven en parochievicaris Ad van der Helm, voorzitter HGK, nemen deel aan een conferentie over Luther en de sacramenten. Deze conferentie is een samenwerking van het oecumenische Möhler instituut in Paderborn (D) en de pauselijke universiteit van de Gregoriana en vindt plaats in Rome. De conferentie begon zaterdag met een wandeling in de voetsporen van Luther in Rome, waarbij werd uitgelegd welk effect dit verblijf in de eeuwige stad had op de jonge augustijner monnik. Verhoeven en van der Helm nemen deel op zondag aan een eucharistieviering in de Sint Pieter in Rome en zullen na afloop op het Sint Pietersplein bidden met paus Franciscus (met duizenden anderen!) op het moment dat hij het angelusgebed uitspreekt, De conferentie begint inhoudelijk met een lezing zondagmiddag door Kardinaal Koch (Oecumene) en sluit donderdag met en lezing door kardinaal Müller (Geloofsleer), maar dan zijn beide pastores al terug in Nederland vanwege hun pastorale taken op Aswoensdag.